Peter Søes

Peter Søes

 

Kandidatstipendiat i Systematisk Teologi siden 1.3.2015

2003-2015:         sognepræst, Skelgårdskirken på Vestamager

2001-2003:         hjælpepræst, Them ved Silkeborg

2000:                 pastoralseminariet, Aarhus

2000:                 cand. theol. Aarhus Universitet

2019:                 ph.d. ved Københavns Universitet

Udvidet CV

Gift med Lillian, far til Lærke, Jeppe og Kasper