XVI. Religionspædagogik/pædagogik

XVI. Religionspædagogik/pædagogik

 

A. Alment

B. Historiske afhandlinger

C. Fremstillinger

D. Monografier (Litteratur i denne gruppe modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

E. Pædagogisk psykologi (Litteratur i denne gruppe modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

F. Didaktik (Litteratur i gruppe XV F1-2 modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

1. Undervisningsmidler

2. Afhandlinger