Gå til indhold

Leif Andersen bidrager til forståelsen af Jobs Bog

Lektor Leif Andersen har skrevet et essay i Bibelselskabets nyoversættelse af Jobs Bog, hvori han forholder sig til lidelsens problem og Guds tilsyneladende fravær.

Leif Andersen bidrager til forståelsen af Jobs Bog

Det er din egen skyld. Jobs Bog – nudansk og fortolket, lyder titlen på Bibelselskabets nyudgivelse. Bogen vil med en ny oversættelse samt med tre fortolkende essays hjælpe den moderne læser til at læse og forstå Jobs Bog.

Med kyndig hånd leder Leif Andersen i sit essay læseren ind i ikke blot Jobs Bog, men lidelsens ubarmhjertige og ubegribelige tilstedeværelse i menneskers liv. Man mærker, at Leif Andersen har stor indsigt i Bibelens univers og formår at sætte Jobs Bog ind i en større sammenhæng.

Men først og fremmest kender Leif Andersen om ikke Job selv, så en hel del til hans lidelser som menneske og til oplevelsen af Guds fravær. Som læsere tages vi derfor ved hånden med indlevelse og forståelse og får hjælp til at se vore lidelser og modgang i et større perspektiv, hvor den ellers så uforståelige og fjerne Gud trods alt viser sig nærværende, empatisk og medlidende. Lidelsens udfordring og byrde forsvinder ikke ved at læse hverken Jobs Bog eller Leif Andersen, men vi får en hjælp til at tro og hvile i, at den Gud, som kan opleves fjern og ligeglad med vore smerter, selv er blevet en Job, der er kendt med lidelser, og som oven i købet bærer vore sygdomme for os. Når vi som Job erkender, at ‘vores løser lever’, og ‘vore øjne skal se Gud’, da vokser der et håb frem, som er forankret i Guds selvåbenbaring i Kristus.

Foruden Leif Andersens essay, der er skrevet ud fra en teologisk vinkel, er der i nyoversættelsen af Jobs Bog også et essay ved filosoffen Anders Fogh Jensen samt et essay af psykologen Elli Kappelgaard.

Læs mere om Det er din egen skyld HER

Nils Andersen
Landssekretær