Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Medlemsmøde

MF blev i 2018 omdannet til en demokratisk styret forening, hvor medlemmerne har indflydelse på, hvem der vælges ind i MFs repræsentantskab. Du kan læse mere her:

  • Se MF’s vedtægter her 
  • Indmeldelse kan ske her

Valget til repræsentantskabet finder sted i forbindelse med det nye, årlige medlemsmøde i april måned. Selve valghandlingen vil finde sted elektronisk via et link og brug af NemID. Det betyder, at man skal være fyldt 15 år for at kunne stemme.

Medlemsmødet i 2022 afholdes den 9. april på Menighedsfakultetet.

Ethvert medlem af MF kan opstille kandidater og deltage i valget til repræsentantskabet. Opstilling sker ved at udfyldes og indsende denne opstillingsblanket.

Indkaldelse med dagsorden for medlemsmødet sendes direkte til medlemmerne.