Gå til indhold

Bliv medlem af Menighedsfakultetet

Alle der går ind for MF's grundlag og formål kan blive medlem og dermed få indflydelse, det koster kun 100 kr. årligt

Bliv medlem af Menighedsfakultetet

Du kan tegne medlemsskab HER

Menighedsfakultetet er blevet omdannet til en forening, således at det nu er blevet muligt at blive medlem og dermed få medindflydelse på, hvem der skal lede institutionen fremover. Menighedsfakultetet ophører således med at have selvsupplerende ledelse og åbner op for mere direkte medindflydelse fra Menighedsfakultetets bagland.

Omdannelsen til forening indebærer, at alle, der kan gå ind for Menighedsfakultetets grundlag og formål, og som betaler det årlige kontingent på 100 kr., kan blive medlemmer.

Hvorfor blive medlem?

Som medlem tilkendegiver du din støtte til Menighedsfakultetet. Samtidig er du med til at sikre, at vi fortsat kan opfylde kravene for, at vore givere kan få skattefradrag for deres gaver. Menighedsfakultetet skal bl.a. have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer for at opfylde kravene. Ved medlemskab får du også demokratiske medlemsrettigheder og inviteres til et årligt medlemsmøde i april. Vi opfordrer alle med hjerte for MF’s arbejde til at blive medlem.

Om overgangen til forening udtaler fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen:

Med den nye struktur kan vi opnå et stærkere samspil med vores støtter og venner i baglandet, som nu får mere direkte indflydelse på Menighedsfakultetets udvikling. Foreningsstrukturen medfører, at vi kan opretholde den vigtige mulighed for at modtage fradragsberettigede gaver. Endelig får vi en organisatorisk ramme, som spiller bedre sammen med det øvrige samfund.

Menighedsfakultetets nye vedtægter kan læses HER

Omdannelsen af Menighedsfakultetet til forening blev endeligt og enstemmigt vedtaget på repræsentantskabsmødet den 22.9.2018 Fremover vil der blive afholdt et årligt medlemsmøde i foråret, hvor fakultetslederen vil aflægge en årsrapport, og hvor der bliver foretaget valg til repræsentantskabet, som er Menighedsfakultetets øverste ledelse. På det efterfølgende repræsentantskabsmøde i september vil repræsentantskabsmedlemmerne så blandt andet vælge medlemmer til bestyrelsen, som udgør den operative ledelse og ansætter medarbejdere på MF.

I det daglige arbejde er fakultetslederen overordnet leder for hele Menighedsfakultetet, mens den akademiske leder er særlig ansvarlig for uddannelse og forskning.