Gå til indhold

MF ansætter ph.d.-studerende i Gammel Testamente

MF's bestyrelse ansætter cand.theol. Anja Smedstrup Christensen som ph.d.-studerende i Gammel Testamente

MF ansætter ph.d.-studerende i Gammel Testamente

Som led i et omfattende generationsskifte på Menighedsfakultetet har MF’s bestyrelse ansat endnu en ph.d.-studerende, denne gang i faget Gammel Testamente.

Rettidig omhu

Ansættelsen træder i kraft 1. august 2020 og skal ses som et udtryk for rettidig omhu, idet bestyrelsen vil sikre sig, at der er en kvalificeret afløser, den dag lektor Carsten Vang beslutter sig for at gå på pension. I forvejen er Menighedsfakultetet i fuld gang med at gennemføre et generationsskifte i fagene Ny Testamente, Dogmatik samt Etik og Religionsfilosofi, hvor fire yngre undervisere de seneste år har taget en ph.d.-grad.

Anja Smedstrup Christensen

Anja Smedstrup Christensen er 43 år og cand.theol. fra Aarhus Universitet fra 2011, og hun har allerede ad flere omgange undervist på Menighedsfakultetet som gæstelærer i kortere undervisningsforløb.

Allerede i studietiden gik planerne i den retning, fortæller Anja Smedstrup Christensen.

Da jeg startede på at læse teologi, var det med ønske om engang at skulle uddanne kommende præster, og jeg ser meget frem til at få min daglige gang på Menighedsfakultetet sammen med dygtige kollegaer og engagerede studerende.

Interesse i Gammel Testamente

Anja Smedstrup Christensen har sin faglige interesse i Gammel Testamente og vil i sin ph.d.-afhandling fokusere på et for tiden omdiskuteret forhold.

I mit ph.d.-projekt vil jeg undersøge betydningen og funktionen af blod og blodritualer i Gammel Testamente med særligt fokus på ritualerne på forsoningsdagen, da der inden for gammeltestamentlig forskning de seneste årtier har været en omfattende diskussion af sonings- og renselsesaspekterne ved disse ritualer, fortæller Anja Smedstrup Christensen. 

Lektor i Gammel Testamente Carsten Vang udtaler om ansættelsen af Anja Smedstrup Christensen:

Det er med stor glæde, at vi kan byde en ung, lovende ph.d.-studerende velkommen i vort faglige fællesskab og så tilmed i Gammel Testamente! Anja Smedstrup Christensen skal forske inden for et område, som ikke har haft det store fokus i protestantisk teologi, nemlig ofrene i Gammel Testamente, og især hvorfor det med blodet er så ualmindelig vigtigt i den gammeltestamentlige gudstjeneste, at israelitterne aldrig nogensinde må spise blod. Det er et meget væsentligt tema i Gammel Testamente og i den bibelske teologi, som Anja skal behandle. Anja har rigtig gode forudsætninger for dette studium, da hun opnåede topkarakter i sit speciale over et beslægtet emne.

Anden kvindelige forsker

Anja Smedstrup Christensen bliver den kun anden kvindelige forsker i Menighedsfakultetets historie, og uddannelsesinstitutionen ser frem til mere kvindeligt islæt. Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen udtaler:

Vi har ansat Anja Smedstrup Christensen som ph.d.-studerende på baggrund af hendes faglige profil og fremragende kvalifikationer. Men vi ser det som en ekstra fordel at få en kvinde med på holdet af hensyn til mangfoldigheden på studiestedet.

Privat

Privat er Anja gift og har to børn med Claus, som har en vinhandel i Aarhus C, familien er tilknyttet Sct. Pauls Kirke i Aarhus.

Se en præsentation af Menighedsfakultetets øvrige forskere og undervisere her: https://teologi.dk/kontakt/undervisere/