MF ansætter ph.d.-studerende i kirkehistorie og praktisk teologi

MF ansætter cand.theol. Michael M. Thunbo som ph.d.-studerende og medarbejder i Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik

Med ansættelsen af cand.theol. Michael M. Thunbo som ph.d.-studerende (75 %) og som medarbejder i Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik (25 %) bidrager MF til at løfte det faglige niveau i arbejdet med formidling af kristen tro i kirke og samfund og tager et nyt og vigtigt skridt i realiseringen af det nye center.

Ansættelsen træder i kraft den 1. januar 2023 og vil være 4-årig med mulighed for forlængelse.

Se pressemeddelelse HER