Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

MF opretter Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik

MF vil styrke formidlingen af kristen tro og praksis i Danmark og indgår samarbejde med Kristent Pædagogisk Institut

MF opretter Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik

Menighedsfakultetet opretter MF opretter Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik for at imødekomme et stort behov for et fagligt arbejde med undervisning, forkyndelse og sjælesorg. Det overordnede mål er at styrke formidling af kristen tro og praksis i hele det danske samfund.

Centerleder Kurt E. Larsen udtaler:

Der er i vores land et stort behov for indføring i kristen tro og kristent liv, og Menighedsfakultetets særlige bidrag i den sammenhæng kan naturligt være at arbejde med problemstillingerne på et højt fagligt niveau med henblik på at være til gavn for hele kirkelivet.

Ressourcested for teologi og pædagogik

Centerets hovedopgave bliver at formidle inspiration og viden om kristen praksis til kirker, menigheder og kulturinstitutioner. Det frivillige kirkelige arbejde kan bruge centeret som et ressourcested for teologisk og pædagogisk tænkning og praksis. I skolesammenhænge vil centret blive en ressource for tænkning og praksis omkring kristendomskundskab, etik og menneskesyn i både folkeskolen og frie skoler.

Tæt og fleksibelt samarbejde

Centeret vil løse sine opgaver i samarbejde med andre med samme fokusområder og faglige interesser. Derigennem faciliteres et fagligt miljø, hvor forskere og fagpersoner fra andre organisationer kan indgå i et samarbejde om forskning og undervisning.

Kurt E. Larsen udtaler:

MF opretter Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik vil indgå i et struktureret, forpligtende, dialogbaseret, frivilligt samarbejde mellem frie organisationer inden for undervisning, forkyndelse og sjælesorg. Ved at kombinere ressourcer og kompetencer sigter vi efter at udvikle de respektive organisationer, hvor en samarbejdsaftale vil definere rammer og vilkår for samarbejdet.

Kristent Pædagogisk Institut som samarbejdspartner

Første opgave for MF opretter Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik bliver at opbygge et tværfagligt forskningsmiljø inden for religionspædagogik og kirkelig undervisning i samarbejde med Kristent Pædagogisk Institut.

Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik håber at kunne ansætte de første medarbejdere i foråret 2022 og åbne sommeren 2022.

  • Se pressemeddelelse om Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik HER
  • Se pressemeddelelse om korsortiesamarbejde med Kristent Pædagogisk Institut HER