Gå til indhold

Jan Pahus Nissen ordineret i Aalborg

KFS-sekretær Jan Pahus Nissen blev ordineret i Aalborg Domkirke den 25.1.2018

Jan Pahus Nissen overtager Mogens Gottfred Jensens embede som kirkebogsførende sognepræst i Nr. Uttrup og Hvorup fra 1.2.2018 og indsættes i Nr. Uttrup kirke søndag den 4.2. ved gudstjenesten kl.10.00.

Jan Pahus Nissen var på det første bachelorhold på Menighedsfakultetets selvstændige teologiuddannelse og er den sjette fra pionerholdet, der nu får opgaven at være præst for en menighed. Jan kommer ligesom sin forgænger i embedet i Nr. Uttrup Kirke – MF-teologen Mogens Gottfred Jensen – med værdifulde erfaringer fra KFS – Kristeligt Forbund for Studerende.

Du kan se de seneste par års store antal af ny-ansatte MF-præster HER

Nils Andersen
Landssekretær