Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

MF-teolog ny præst i Odder Frimenighed

MF-bacheloren Frederik Thormann Wagner er ansat som præst på halvtid i Odder Frimenighed fra 1. september med særligt fokus på diakoni.

MF-teolog ny præst i Odder Frimenighed

Frederik blev bachelor på MF i 2020 og har siden været ansat i Blå Kors i Egåhus uden for Aarhus. Han skal sideløbende med sin nye ansættelse studere teologi på kandidaten på Aarhus Universitet. Frederik har skrevet bacheloropgave inden for diakoni og tager et stort diakonalt hjerte med ind i sit nye arbejde.

Se en oversigt over de seneste præsteansættelser af MF-teologer HER