Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

MF vil opføre ny stor bygning i baghaven

Det nye byggeri er på seks etager og 3450 m2 og skal rumme 55 studieboliger samt erhvervslejemål.

MF vil opføre ny stor bygning i baghaven

Efter seks års forberedelser er et færdigt byggeprojekt klar til at blive realiseret, så snart den endelige byggetilladelse fra Aarhus Kommune er i hus. Placeringen af den nye bygning er særdeles attraktiv på et nyt studenterstrøg tæt på Aarhus Universitet. Byggeriet sættes i værk af MF Århus Fond, og lejeindtægten fra de mange lejemål vil generere et tilskud til MF’s økonomi.

Et byggeri som løber op i ca. 80 mio. kroner kan virke voldsomt og fremkalde en frygt for, om det kan vælte MF’s økonomi og true MF’s eksistens, hvis noget går galt i processen, eller beregningerne ikke holder stik.

Men der er ingen grund til bekymringer. Bygherren er MF Århus Fond, som ejer grunden, og fonden har oprettet et datterselskab, hvori der er indskudt det byggefelt, som den nye ejendom skal opføres på. Byggeprojektet udgør derfor ingen risiko for MF.

Ejendommen ventes at generere et overskud, som fonden jf. sin formålsparagraf kan give som støtte til MF. Selv med indtægter fra den nye ejendom vil der dog være udfordringer med økonomien de kommende år, som byder på øgede udgifter blandt andet på grund af flere studerende. MF vil derfor fortsat være helt afhængig af venners støtte.

Læs mere om det nye byggeri i pressemeddelelse HER