Gå til indhold

MF’s nye håndtering af spørgsmålet om kvindelige præster

Menighedsfakultetets bestyrelse har besluttet at overlade spørgsmålet om kvindelige præster til MF's lærere, som besidder de største faglige kompetencer.

MF’s nye håndtering af spørgsmålet om kvindelige præster

Af bestyrelsens rapport til repræsentantskabsmødet den 21. september fremgår det, at MF fremover overlader håndteringen af spørgsmålet om kvindelige præster til lærerne. Det har vakt opsigt og debat. Derfor uddyber bestyrelsesformand Jørgen Jørgensen i en kronik i Kristeligt Dagblad den 10. oktober, hvad der ligger til grund for beslutningen.

Læs kronikken fra Kristeligt Dagblad HER

December-nummeret af MF-bladet uddyber MF’s beslutning og forsikrer, at MF fastholder bibeltroskaben. Læs det HER

Jørgen Jørgensen svarer også på en række konkrete spørgsmål, som relaterer til den ændrede håndtering. Se svarene HER

Læs bestyrelsens beretning til repræsentantskabet HER

Hvad mener MF om bibeltroskab og forskningsfrihed? Læs HER

Landssekretær Nils Andersen har en personlig replik til spørgsmålet i blogindlæg HER

Tidsskriftet ‘Budskabet’ har bragt en kritisk artikel, som MF svarer på HER