Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Netstudier

I 2019 oprettede den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole / Fjellhaug International University College en afdeling i Aarhus (FIUC-Aarhus) i Menighedsfakultetets lokaler, hvor lærerne på Menighedsfakultetet er ansat af Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at undervise. Fra efteråret 2021 er det muligt at tage visse enkeltfag på bachelorniveau som netstuderende ved FIUC-Aarhus, hvor man hjemmefra følger undervisningen via video-filer, laver opgaver og sparrer med underviseren. Både undervisningen og eksamen sker online.

 

Se nærmere om netstudie-fagene i fagkataloget HER (bemærk: ikke alle fag kan tages i Aarhus)

 

De fag, der kan tages i Aarhus, er følgende:

 

Foråret 2023 (undervisning starter i begyndelsen af januar)

  • BTM2009N Missionsteologi (10 ECTS)

Faget giver en indføring i det bibelske og teologiske grundlag for kirkens missionsopgave. Faget består af to dele: det bibelske grundlag for missionsteologien (16 timer) og kirkens missionsopgave i systematisk-teologisk belysning (24 timer). Den bibelteologiske del vil behandle de gammeltestamentlige forudsætninger for missionskaldet og udfoldelsen af dette i Det Nye Testamente. Den systematisk-teologiske del giver en indføring i missionsteologiens historie og en systematisk-teologisk begrundelse for mission og vil særligt drøfte, hvordan denne opgave kan løses i dag.

Undervisere: Jeppe Bach Nikolajsen, Carsten Vang og Klaus Vibe

Du kan læse den fulde fagbeskrivelse HER

 

Priser

Netstudier er betalingskurser. Nedenstående priser gælder fra og med efterårssemesteret 2021:

  • 10 ECTS-point: 1.800 DKK

 

Optagelse

Optagelseskravene er de samme som for bacheloruddannelsen. Læs mere om optagelse og ansøgning HER

 

Praktisk

Der kan søges om læseplads på Menighedsfakultetet, hvor uddannelsen foregår – ansøgningsskemaet kan hentes i administrationen. Der kan ikke opnås SU eller stipendier til netstuderende ved FIUC-Aarhus.

 

Fjellhaug International University College

Uddannelsen udbydes af Fjellhaug International University College og er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.