Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Netstudier

I 2019 oprettede den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole / Fjellhaug International University College en afdeling i Aarhus (FIUC-Aarhus) i Menighedsfakultetets lokaler, hvor lærerne på Menighedsfakultetet er ansat af Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at undervise. Fra efteråret 2021 er det muligt at tage visse enkeltfag på bachelorniveau som netstuderende ved FIUC-Aarhus, hvor man hjemmefra følger undervisningen via video-filer, laver opgaver og sparrer med underviseren. Både undervisningen og eksamen sker online.

 

Der er åbent for nye ansøgere til forårets netstudiefag – ansøgningsfrist 15. november

 

Se nærmere om netstudie-fagene i fagkataloget HER (bemærk: ikke alle fag kan tages i Aarhus)

 

De fag, der kan tages i Aarhus, er følgende:

 

Efteråret 2021

  • BTM1001N Indføring i Bibelen (10 ECTS)

Faget giver en grundlæggende indføring i Bibelen, med vægt på tekstgenrer og skriftgrupper og desuden de forskellige skrifters tilblivelse, opbygning og indhold. Der gives også en indføring i GTs og NTs tekst- og kanonhistorie. Desuden vil du få en grundlæggende indføring i geografiske forhold og centrale historiske epoker og begivenheder i Mellemøsten og Israel på gammeltestamentlig tid. Det samme gælder for nytestamentlig tid, med vægt på indføring i Det Nye Testamentes tidshistorie og kulturelle og religiøse forhold.

Undervisere: Carsten Vang og Morten Hørning Jensen.

Se den fulde fagbeskrivelse HER

 

  • BTM1002N Kirkehistorie og konfessionskundskab (10 ECTS)

Faget redegør for kristendommens udbredelse, den teologiske tænkning og fremvæksten af forskellige kirkesamfund, fra oldkirkens tid og til i dag. Faget giver en oversigt over den kristne kirkes historie og missionsudbredelse i lyset af den sociale, kulturelle og politiske kontekst. Faget er et indføringsstudium og vil således give et oversigtsbillede over de forskellige epoker i kristendommens historie, med særlig vægt på oldkirken, middelalderen, reformationen og tiden etter 1800. Faget giver også en indføring i norsk, dansk eller eget lands kirkehistorie fra kristningsperioden og frem til i dag.

Underviser: Kurt E. Larsen

Se den fulde fagbeskrivelse HER

 

  • EX1004N Examen facultatum (10 ECTS)

Faget består af tre hoveddele: videnskabsteori, hermeneutik (fortolkningslære) og religionsfilosofi. Videnskabsteorien skal give den studerende en indføring i videnskabsfilosofiske problemstillinger, og der gives desuden en indføring i videnskabshistorien. Fagets anden del giver en indføring i centrale temaer og problemstillinger inden for hermeneutikken med særligt fokus på hermeneutisk arbejde inden for teologi og filosofi. Fagets tredje del giver en indføring i centrale temaer fra religionsfilosofien med særlig vægt på at præsentere temaer i skæringspunktet mellem klassisk teisme og filosofi. Desuden belyses religionens forhold til sekularisering og religionskritik, og der formidles en grundlæggende forståelse af problematikken sprog og religion og nogle centrale moralfilosofiske problemstillinger.

Underviser: Peter Søes

Se den fulde fagbeskrivelse HER

 

Foråret 2022 (undervisning starter i begyndelsen af januar)

  • BTM1003N Kristen tro og etik (10 ECTS)

Faget består af to hovedområder: Kristen troslære (dogmatik) og kristen etik og giver en første indføring i disse. Troslæren giver en helhedsindføring i den kristne tro, med hovedvægt på den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. I indføring i kristen etik vil der dels blive fokuseret på det bibelske grundlag for etikken og på forholdet mellem kristen etik og anden etik. Der vil også blive arbejdet med aktuelle problematikker og givet en indføring i visse temaer inden for områdeetikken.

Undervisere: Peter Søes og Thomas N. Steiner

Se den fulde fagbeskrivelse (i den opdaterede version for forårets fag) HER

 

  • EX1001N Examen philosophicum (10 ECTS)

Faget giver en grundlæggende indføring i filosofi- og videnskabshistorien og almen etik. Der lægges vægt på indsigt og forståelse for sammenhængen mellem erkendelsesteori, virkelighedsteori og filosofisk helhedsanskuelse hos centrale filosoffer fra antikken frem til i dag. Der gives også en indføring i grundlæggende etiske teorier, og hvordan disse er begrundet hos centrale filosoffer. Gennem studiet af forskellige etiske teorier skal de studerende få øvelse i at se sammenhængene mellem etisk grundlagsteori, problemløsning og begrundelse. Faget vil også give en indføring i forskningsetiske problemstillinger og videnskabsetik.

Underviser: Emil B. Nielsen

Se den fulde fagbeskrivelse (i den opdaterede version for forårets fag) HER

 

Priser

Netstudier er betalingskurser. Nedenstående priser gælder fra og med efterårssemesteret 2021:

  • 10 ECTS-point: 1.800 DKK

 

Optagelse

Optagelseskravene er de samme som for bacheloruddannelsen. Læs mere om optagelse og ansøgning HER

 

Praktisk

Der kan søges om læseplads på Menighedsfakultetet, hvor uddannelsen foregår – ansøgningsskemaet kan hentes i administrationen. Der kan ikke opnås SU eller stipendier til netstuderende ved FIUC-Aarhus.

 

Fjellhaug International University College

Uddannelsen udbydes af Fjellhaug International University College og er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.