Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Netstudier

I 2019 oprettede den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole / Fjellhaug International University College en afdeling i Aarhus (FIUC-Aarhus) i Menighedsfakultetets lokaler, hvor lærerne på Menighedsfakultetet er ansat af Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at undervise. Fra efteråret 2021 er det muligt at tage visse enkeltfag på bachelorniveau som netstuderende ved FIUC-Aarhus, hvor man hjemmefra følger undervisningen via video-filer, laver opgaver og sparrer med underviseren. Både undervisningen og eksamen sker online.

 

Se nærmere om netstudie-fagene i fagkataloget HER (bemærk: ikke alle fag kan tages i Aarhus)

 

De fag, der kan tages i Aarhus, er følgende:

 

Foråret 2022 (undervisning starter i begyndelsen af januar)

  • BTM1003N Kristen tro og etik (10 ECTS)

Faget består af to hovedområder: Kristen troslære (dogmatik) og kristen etik og giver en første indføring i disse. Troslæren giver en helhedsindføring i den kristne tro, med hovedvægt på den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. I indføring i kristen etik vil der dels blive fokuseret på det bibelske grundlag for etikken og på forholdet mellem kristen etik og anden etik. Der vil også blive arbejdet med aktuelle problematikker og givet en indføring i visse temaer inden for områdeetikken.

Undervisere: Peter Søes og Thomas N. Steiner

Se den fulde fagbeskrivelse (i den opdaterede version for forårets fag) HER

 

  • EX1001N Examen philosophicum (10 ECTS)

Faget giver en grundlæggende indføring i filosofi- og videnskabshistorien og almen etik. Der lægges vægt på indsigt og forståelse for sammenhængen mellem erkendelsesteori, virkelighedsteori og filosofisk helhedsanskuelse hos centrale filosoffer fra antikken frem til i dag. Der gives også en indføring i grundlæggende etiske teorier, og hvordan disse er begrundet hos centrale filosoffer. Gennem studiet af forskellige etiske teorier skal de studerende få øvelse i at se sammenhængene mellem etisk grundlagsteori, problemløsning og begrundelse. Faget vil også give en indføring i forskningsetiske problemstillinger og videnskabsetik.

Underviser: Emil B. Nielsen

Se den fulde fagbeskrivelse (i den opdaterede version for forårets fag) HER

 

Efteråret 2022 (undervisning starter i midten af august)

  • BTM2012N Mission, religionsteologi, religionsmøde, islam (10 ECTS)

Faget giver en missionsteologisk indføring i religionsteologi, religionsmøde og islam. Faget opøver de studerendes evne til at forholde sig teologisk til andre religioner og til religiøs mangfoldighed og undersøger forskellige modeller for mission i religionsmødet og for religionsdialog, specielt i mødet med islam.

Undervisere: Peter Søes, Kurt Christensen med flere

Se den fulde fagbeskrivelse HER

 

Priser

Netstudier er betalingskurser. Nedenstående priser gælder fra og med efterårssemesteret 2021:

  • 10 ECTS-point: 1.800 DKK

 

Optagelse

Optagelseskravene er de samme som for bacheloruddannelsen. Læs mere om optagelse og ansøgning HER

 

Praktisk

Der kan søges om læseplads på Menighedsfakultetet, hvor uddannelsen foregår – ansøgningsskemaet kan hentes i administrationen. Der kan ikke opnås SU eller stipendier til netstuderende ved FIUC-Aarhus.

 

Fjellhaug International University College

Uddannelsen udbydes af Fjellhaug International University College og er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.