Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

FAQ

FAQ

Hvad er Menighedsfakultetet?


Menighedsfakultetet er en selvstændig uddannelsesinstitution, der uddanner teologer til en opgave i kirken. Undervisningen har samme grundlag som kirken: Bibelen og de evangelisk lutherske bekendelsesskrifter. Vi støtter de studerendes faglige, menneskelige og åndelige udvikling. Vi opmuntrer til engagement i menighedsarbejde og til at gøre erfaringer med formidling af evangeliet. Der findes menighedsfakulteter i Norge, Sverige, Tyskland, England, Holland og mange andre lande.

Deler du vores vision, kan du kan støtte os ved at give en gave til Menighedsfakultetet her:

Klik og støt MF

Ønsker du at give regelmæssigt, kan du se mulighederne HER

 

Hvorfor er Menighedsfakultetet opstået?


Præster i folkekirken er forpligtet på kirkens tro og lære. Menighedsfakultetet er blevet til ud fra ønsket om at udruste til præstegerningen, som den er defineret i præsteløftet. Synes du også dette er vigtigt, kan du støtte os ved at give en gave til Menighedsfakultetet her:

Klik og støt MF

Ønsker du at give regelmæssigt, kan du se mulighederne HER

 

Hvor mange studerende benytter Menighedsfakultetet?


Det svinger fra år til år. Der har typisk været mellem 20 og 30 studerende på vore to BA-hold. Derudover har studerende fra andre studier læseplads. Langt de fleste er teologistuderende, mens andre er fx. religionsvidenskabsstuderende eller 3K-studerende.

 

Hvem kan studere på Menighedsfakultetet?


Undervisningen er først og fremmest rettet mod studerende på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse samt teologi- og religionsvidenskabsstuderende på Aarhus Universitet. Men alle interesserede er velkommen til at overvære undervisningen.

 

Hvordan bliver man indskrevet på Menighedsfakultetet?


Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi startede i 2005 og optager nye studerende hvert andet år. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse på kontoret. Teologi- eller religionsvidenskabsstuderende ved universitetet kan frit benytte sig af de mange undervisningstilbud og studiefaciliteter på MF. Man kan tilmelde sig de enkelte undervisningsforløb før semesterstart, eller bare dukke op. Ansøgningsskema til læseplads udleveres på vores kontor. Det afleveres ved semesterstarten.

 

Skal man have bestemte holdninger for at læse på Menighedsfakultetet?


Alle studerende på fagene teologi og religionsvidenskab må gerne gøre brug af Menighedsfakultetets faciliteter. Der afkræves ingen trosbekendelse ved indgangen. Enhver er velkommen.

 

Hvad koster en læseplads på Menighedsfakultetet?


De mange mennesker landet over, som giver penge til Menighedsfakultetet, gør det muligt for os at tilbyde undervisning og øvrige studiefaciliteter gratis. Til gengæld tager studerende på Menighedsfakultetet del i det praktiske arbejde, som fx rengøring, 10 timer per semester. Det er muligt at betale sig fra det praktiske arbejde.

 

Hvem leder Menighedsfakultetet?


Repræsentantskabet er øverste myndighed og består af 35 medlemmer. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, der ansætter fakultetslederen og de øvrige ansatte.

 

Hvem står bag Menighedsfakultetets økonomi?


Mennesker, som deler Menighedsfakultetets vision om at uddanne engagerede præster og forkyndere, der virker i overensstemmelse med Bibelen og folkekirkens bekendelsesskrifter. De fleste givere er at finde blandt de ca. 5.400 husstande, der abonnerer på MF-bladet.

Du kan støtte os ved at give en gave til Menighedsfakultetet her:

Klik og støt MF

Ønsker du at give regelmæssigt, kan du se mulighederne HER

 

Hvilken uddannelse har Menighedsfakultetets lærere?


To af vore syv lærere har teologiske doktorgrader fra nordiske universiteter, og fire lærere har en ph.d. fra Aarhus Universitet. Lærerne ansættes som adjunkter, lektorer,  docenter eller professorer efter internationale standarder.

 

Bliver alle præster?


Over 300 kandidater med tilknytning til Menighedsfakultetet har afsluttet deres uddannelse. Omkring halvdelen af dem er nu præster, de fleste i den danske folkekirke. Andre arbejder med undervisning og forskning, er missionærer i udlandet eller har lederstillinger i kirkelige organisationer.

 

Hvordan er Menighedsfakultetets bibelsyn?


Bibelen er skrevet af mennesker, som har været under Helligåndens inspiration og ledelse. Som evangelisk-luthersk kristne opfatter vi derfor Bibelen som Guds Ord formidlet af mennesker. Vores undervisning og forskning sker på dette grundlag.

 

Hvordan er studiemiljøet på Menighedsfakultetet?


Seriøse studier, andagtsliv, diskussioner i undervisningen, samtaler i kaffestuen, humor og venskaber karakteriserer studielivet. MF er et åbent hus med mange forskellige mennesker. Der findes en årgangsgruppe for nye studenter, der er daglige andagter, og lærerne, fakultetsleder og landssekretær står til disposition for samtaler.

 

Hvor mange ansatte er der på Menighedsfakultetet?


Der er 19 ansatte, 1 fakultetsleder, 8 undervisere, 2 ph.d. stipendiater, 1 sekretariatsleder, 1 landssekretær, 2 kontorsekretærer, 1 bibliotekar, 1 husinspektør, 1 studiekoordinator og 1 informationsmedarbejder. Underviserne/forskerne kan ses her: https://teologi.dk/kontakt/undervisere/ De ansatte i administrationen kan ses her: https://teologi.dk/kontakt/administration/

 

 

Ønsker du at besøge Menighedsfakultetet?


Alle er velkomne til at besøge Menighedsfakultetet og se vores faciliteter. Vi tager gerne imod folk på menighedsudflugt og giver en rundvisning. Ring eller mail for at aftale et besøg.