Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Habilitetsregler

Menighedsfakultetet anvender nedenstående regler og principper om habilitet.

De tager udgangspunkt i Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Habilitetsreglerne er udarbejdet for at sikre gennemsigtighed og upartiskhed i Menighedsfakultetets afgørelser.

Reglerne er gældende for Menighedsfakultetets bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af repræsentantskabet, ledelse og ansatte og andre, som har indflydelse på beslutninger.

 

Inhabilitet

En person er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

  1. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er – eller tidligere i samme sag har været – repræsentant for nogen, der har en sådan interesse
  2. vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse
  3. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om vedkommendes upartiskhed

Vedkommende, som er inhabil eller på anden måde kan være ​i tvivl om sin egen habilitet i en sag, er forpligtet til på forhånd at give Menighedsfakultetets bestyrelse og ledelse besked om dette. Det betragtes som brud på habilitetsreglerne, hvis dette ikke efterleves.

 

Retningslinjer i tilfælde af inhabilitet

Vedkommende, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Hvis en person har en mulig interessekonflikt​, eller der på anden måde er tvivl om personens habilitet i en given situation, afgør FU i samarbejde med fakultetslederen om interessekonflikten medfører inhabilitet.

 

Konsekvens ved brud på habilitetsregler

Såfremt det kan påvises, at en person har brudt Menighedsfakultetets habilitetsregler, rapporteres dette til bestyrelsen, som vil forestå den videre behandling.

 

Vedtaget af Menighedsfakultetets bestyrelse 17. april 2020.