Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Læsepladser

Mange erfarer, at en fast læseplads giver ro og struktur over læsningen og er en indgangsvinkel til det sociale liv. Velkommen!

Læsepladser

MF’s bachelorstuderende får tildelt en læseplads, og eventuelt overskydende pladser kan søges af andre for et semester ad gangen. Ansøgning om læseplads skal ske henholdsvis 1. februar og 1. september. Ansøgningsskema findes og afleveres på Menighedsfakultetets kontor.

Teologi- og religionsstuderende har fortrinsret, mens studerende fra andre studieretninger og fx præster og missionærer på orlov er velkommen til også at søge. I forbindelse med studieorlov kan vi i begrænset omfang også tilbyde logi på Menighedsfakultetet.

Tildeling af pladser vil ske i forhold til kapaciteten. Evt. kan der blive tale om deling af læseplads. Der er 57 læsepladser, som findes henholdsvis på læsesalen på biblioteket og i tre læsesale i kælderen.

Studerende med læseplads arbejder 10 timer pr. semester på Menighedsfakultetet, bl.a. med rengøring, havearbejde, eller en tjans på biblioteket. Man kan i stedet for at arbejde vælge at betale 1.000 kr. per semester.