Ledelse og organisation

Organisation

  • Se Menighedsfakultetets politiske struktur HER
  • Se Menighedsfakultetets ledelsesstruktur HER

Medlemmer

MF blev i 2018 omdannet til en forening med medlemskab for at give flere mulighed for at bære med og få indflydelse. Se mere om, hvad et medlemskab indebærer og koster HER

Medlemmerne vælger, hvem der skal være med i repræsentantskabet.

Repræsentantskab

Menighedsfakultetets (MF’s) øverste myndighed er repræsentantskabet, som med sine 35 medlemmer skal afspejle MF’s bagland. Repræsentantskabet indkaldes normalt til møde en gang om året. Her drøftes målsætninger og udvikling, og budgettet vedtages. Desuden vælges bestyrelsen med 9 personer til at varetage ledelsen af MF.

  • Se en liste over repræsentantskabsmedlemmerne HER
  • Hvordan stiller du op som repræsentantskabsmedlem? – se det HER
  • Næste repræsentantskabsmøde er lørdag den 21. september 2024 på MF

Bestyrelse

Bestyrelsen varetager ledelsen af MF og mødes 4-5 gange om året. Formand, næstformand og kasserer i bestyrelsen udgør et forretningsudvalg. Repræsentanter for de ansatte og de studerende deltager i møderne for såvel repræsentantskab som bestyrelse. Se medlemmerne af bestyrelsen HER

Ved siden af repræsentantskab og bestyrelse er der et lærerråd og et studenterråd.

  • Fakultetslederen er direktør med ansvar for personale, strategi og udvikling.
  • Akademisk leder er ansvarlig leder i sager vedrørende undervisning og forskning.

Vedtægter

Du finder MF’s vedtægter HER