Gå til indhold

Bliv medlem af Menighedsfakultetet

Støt op om Menighedsfakultetet ved at blive medlem

Menighedsfakultetet (MF) er menighedens fakultet og afhængig af, at mange vil støtte op om MF med forbøn, gaver og engagement. I september 2018 trådte nye vedtægter for MF i kraft, og de indeholder nu en medlemsstruktur. Du kan læse vedtægterne her.

Hvorfor blive medlem?

Som medlem tilkendegiver du din støtte til MF. Samtidig er du med til at sikre, at MF fortsat kan opfylde kravene for skattefradrag for gavebidrag. MF skal bl.a. have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer for at opfylde kravene. Ved medlemskab får du også demokratiske medlemsrettigheder og inviteres til det årlige medlemsmøde i april.

Vi opfordrer alle med hjerte for MF’s arbejde til at blive medlem.

Sådan bliver du medlem

Du bliver medlem ved at udfylde formularen nedenfor. Der opkræves et årligt medlemskontingent på 100 kr. hvert år i februar. Du skal ikke indbetale kontingent nu. Det opkræves til februar via Betalingsservice.

Dine medlemsrettigheder

Udsnit af vedtægternes §4:

  • Stk.1 Enhver, der skriftligt anmoder om medlemskab og kan tilslutte sig MF’s formål og grundlag, kan blive medlem.
  • Stk.2 Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
  • Stk.3 Medlemskab medfører ikke andel i MF’s økonomiske formue eller juridisk hæftelse for MF’s gæld.
  • Stk.4 Et medlem kan til enhver tid melde sig ud ved skriftlig henvendelse til MF.
  • Stk. 5 Medlemsrettigheder opnås 3 måneder efter indmeldelse.
  • Stk. 6 Det er en forudsætning for at kunne udøve medlemsrettigheder, at man ikke er i restance med kontingentbetalingen.
  • Stk. 7 Medlemsskabet ophører, hvis kontingentet ikke er betalt efter andet påkrav.

Læs vores persondatapolitik.