Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Tag ansvar og få indflydelse – bliv medlem af MF

I efteråret 2018 blev MF omdannet til en forening med en mere demokratisk organisation. Så nu kan du blive medlem.

Alle myndige, der går ind for MF’s grundlag og formål, kan blive optaget som medlem.

Få indflydelse på MF’s ledelse

Medlemskabet giver dig ret til at stemme ved valg af kandidater til repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger, hvem der skal være medlem af MF’s bestyrelse, og bestyrelsen lægger kursen for MF’s arbejde og ansætter de akademiske medarbejdere.

En måde at bakke MF op på

Medlemskabet koster kun 100 kr. om året og er en nem og billig måde at støtte MF på. Ved at blive medlem er du med til at sikre, at vore støtter fortsat kan få gavebidrag. Som medlemskab inviteres du til et årligt medlemsmøde i april.

 • Du kan tegne medlemskab af MF ved at udfylde formularen nederst på denne side
 • Find MF’s grundlag og formål HER
 • Læs om MF’s vision HER
 • Medlemmer kan opstille kandidater til repræsentantskabet – brug blanketten HER

 

Derfor er vi medlemmer

Kirstine Skov Benthien vil gerne støtte det modne samspil mellem tro og videnskab, som hun ser i MF’s seneste udmelding angående spørgsmålet om kvindelige præster. Se mere HER

 

Mathias Plauborg Hansen har valgt at blive medlem, fordi han har erfaret, at MF-teologer har medvirket til at lede mennesker tættere til Jesus – se kort video HER

 

Randi Fuglsang Thiese har som religionsvidenskabsstuderende på Aarhus Universitet haft læseplads på MF. Hun har valgt at være medlem af MF, fordi MF på flere måde har støttet hende i hendes studium. Se kort video HER

 

Sådan bliver du medlem

Du bliver medlem ved at udfylde formularen nedenfor. Der opkræves et årligt medlemskontingent på 100 kr. hvert år i februar. Du skal ikke indbetale kontingent nu. Det opkræves til februar via Betalingsservice.

 

Dine medlemsrettigheder

Udsnit af vedtægternes §4:

 • Stk.1 Enhver, der skriftligt anmoder om medlemskab og kan tilslutte sig MF’s formål og grundlag, kan blive medlem.
 • Stk.2 Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
 • Stk.3 Medlemskab medfører ikke andel i MF’s økonomiske formue eller juridisk hæftelse for MF’s gæld.
 • Stk.4 Et medlem kan til enhver tid melde sig ud ved skriftlig henvendelse til MF.
 • Stk. 5 Medlemsrettigheder opnås 3 måneder efter indmeldelse.
 • Stk. 6 Det er en forudsætning for at kunne udøve medlemsrettigheder, at man ikke er i restance med kontingentbetalingen.
 • Stk. 7 Medlemskabet ophører, hvis kontingentet ikke er betalt efter andet påkrav.

Menighedsfakultetet er båret af kristne i hele landet

Menighedsfakultetet (MF) er menighedens fakultet og afhængig af, at mange vil støtte op om MF med forbøn, gaver og engagement.

Nye vedtægter muliggør medlemskab

I september 2018 trådte nye vedtægter for MF i kraft, som nu indeholder en medlemsstruktur. Du kan læse vedtægterne her.

Læs vores persondatapolitik.