Gå til indhold

Bliv medlem af Menighedsfakultetet

Støt op om Menighedsfakultetet ved at blive medlem

Som medlem tilkendegiver du din støtte til MF. Samtidig er du med til at sikre, at MF fortsat kan opfylde kravene for skattefradrag for gavebidrag. Ved medlemskab får du demokratiske medlemsrettigheder og inviteres til det årlige medlemsmøde i april.

Vi opfordrer alle med hjerte for MF’s arbejde til at blive medlem.

 

Unge Mathias Plauborg Hansen har valgt at blive medlem – se hvorfor på hans videohilsen HER

Randi Fuglsang Thiese studerer religionsvidenskab på Aarhus Universitet og har læseplads på MF. Se hvorfor Randi har valgt at blive medlem på kort video HER

 

Sådan bliver du medlem

Du bliver medlem ved at udfylde formularen nedenfor. Der opkræves et årligt medlemskontingent på 100 kr. hvert år i februar. Du skal ikke indbetale kontingent nu. Det opkræves til februar via Betalingsservice.

 

Dine medlemsrettigheder

Udsnit af vedtægternes §4:

  • Stk.1 Enhver, der skriftligt anmoder om medlemskab og kan tilslutte sig MF’s formål og grundlag, kan blive medlem.
  • Stk.2 Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
  • Stk.3 Medlemskab medfører ikke andel i MF’s økonomiske formue eller juridisk hæftelse for MF’s gæld.
  • Stk.4 Et medlem kan til enhver tid melde sig ud ved skriftlig henvendelse til MF.
  • Stk. 5 Medlemsrettigheder opnås 3 måneder efter indmeldelse.
  • Stk. 6 Det er en forudsætning for at kunne udøve medlemsrettigheder, at man ikke er i restance med kontingentbetalingen.
  • Stk. 7 Medlemskabet ophører, hvis kontingentet ikke er betalt efter andet påkrav.

Menighedsfakultetet er båret af kristne i hele landet

Menighedsfakultetet (MF) er menighedens fakultet og afhængig af, at mange vil støtte op om MF med forbøn, gaver og engagement.

Nye vedtægter muliggør medlemskab

I september 2018 trådte nye vedtægter for MF i kraft, som nu indeholder en medlemsstruktur. Du kan læse vedtægterne her.

Læs vores persondatapolitik.