Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Netetik

Netetik

Dette er reglementet for brugen af MF’s netværk

ALLE computere tilsluttet MF’s netværk/server SKAL have installeret et brugbart OG opdateret antivirusprogram (der findes gratis-programmer… spørg bare).

På hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00 er netværket forbeholdt studie, forskning og andet MF-relateret arbejde. AL online-lytteri til musik/video samt download af store filer/programmer over MF’s net der IKKE er studierelevant er ikke tilladt i ovennævnte tidsrum.

 

Vedr. software, musik og film

MF’s kan ikke acceptere at vores netværk og øvrige IT-udstyr er med til at fremme ulovlig brug og piratkopieri af software, musik, film eller andet ophavsretsligt beskyttet materiale. Derfor kan MF ikke acceptere:

  • at MF udstyr (inkl. CD-brænder) bliver brugt til ulovlig kopiering af materiale.
  • at der på MF’s server ligger ulovlige kopier af software eller andet piratkopieret materiale.
  • at MF’s netværk bliver brugt til distribution af ulovligt kopieret materiale.
  • at de PC’er der bliver brugt til arbejde/studie på MF er installeret med ulovlig software uden gyldig licens.

 

Vedr. brug af internet

MF’s tilbud til brugere om fri adgang til internettet er fulgt af et krav om at undgå misbrug. MF anser følgende for misbrug af netværket:

  • hvis brugere besøger pornografiske hjemmesider.
  • hvis brugere besøger hjemmesider der har ulovligt indhold eller opfordrer til kriminalitet.
  • hvis MF’s netværk bliver brugt til at lagre eller distribuere materiale med pornografisk indhold eller materiale der opfordrer til kriminalitet (links til hjemmesider med sådant indhold også inkluderet).
  • hvis brugere benytter MF’s netværk til at skaffe sig ulovlig adgang til andres computer eller netværk.
  • MF’s server fører log med al trafik på nettet, og ved begrundet mistanke vil disse logfiler blive undersøgt.

Misbrug af netværket vil føre til påtale og ved gentagen overtrædelse til at brugeren mister retten til at bruge netvær­ket.