Gå til indhold

Regnskab og budget

Menighedsfakultetets regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Årsrapporten er revideret af statsautoriseret revisor og godkendt på repræsentantskabsmødet i september.


Aktuel økonomi

Der er for regnskabsåret 2017/18 budgetteret med gaveindtægter på 8,1 mio. kr. og et budgetteret underskud på 158.000 kr. Underskuddet skyldes nogle år med øgede udgifter indtil generationsskiftet i lærerstaben er gennemført. Derefter falder udgifterne igen. MF har behov ekstra gavebidrag i disse år.

Vi beder frimodigt om din støtte.

  • Du kan støtte os ved at give en gave til Menighedsfakultetet her:
Klik og støt MF
  • Ønsker du at give regelmæssigt, kan du se mulighederne HER

 


Budget 2017/18

Indtægter

Gaver8.104.000
Arv   530.000
Offentlige tilskud   270.000
Øvrige indtægter   963.000
Total9.867.000

Udgifter

Personaleomkostninger6.671.000
Stipendier til studerende  866.000
Eksterne omk. ved bachelorudd.     97.000
Bibliotek   120.000
Information, PR mv.   333.000
Rejser og konferencer   196.000
Administration (excl. løn)   305.000
Lokaleomkostninger   632.000
Andre driftsomkostninger   290.000
Total 9.510.000

Finansielle poster

Renteindtægter    25.000
Renteudgifter   -40.000

Resultat

Årets resultat     342.000
Henlæggelse til stipendier    350.000
Henlæggelse til omk. ved bachelorudd.    150.000
Disponibelt resultat     -158.000