Gå til indhold

Regnskab og budget

Menighedsfakultetets regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Årsrapporten er revideret af statsautoriseret revisor og godkendt på repræsentantskabsmødet i september.

 


Aktuel økonomi

Der er for regnskabsåret 2019/20 budgetteret med gaveindtægter på 8,23 mio. kr. Det er en stigning på 1% ift. sidste regnskabsår.

Vi beder frimodigt om din støtte.

  • Du kan støtte os ved at give en gave til Menighedsfakultetet her:
Klik og støt MF
  • Ønsker du at give regelmæssigt, kan du se mulighederne HER

 


Budget 2019/20

Indtægter

Gaver8.230.000
Arv   620.000
Offentlige tilskud   240.000
Øvrige indtægter   940.000
Total10.030.000

Udgifter

Personaleomkostninger6.152.000
Stipendier til studerende   712.000
Eksterne omk. ved bachelorudd.    647.000
Bibliotek    97.000
Information, PR mv.   336.000
Rejser og konferencer   230.000
Administration (excl. løn)   339.000
Lokaleomkostninger   795.000
Andre driftsomkostninger   360.000
Total9.668.000

Finansielle poster

Renteindtægter    15.000
Renteudgifter   -40.000

Resultat

Årets resultat    337.000
Henlæggelse til stipendier   265.000
Disponibelt resultat       72.000