Gå til indhold

Regnskab og budget

Menighedsfakultetets regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Årsrapporten er revideret af statsautoriseret revisor og godkendt på repræsentantskabsmødet i september.


Aktuel økonomi

Der er for regnskabsåret 2018/19 budgetteret med gaveindtægter på 8,16 mio. kr. Det er en stigning på 1% ift. sidste regnskabsår. Det øgede gavebehov skyldes bl.a. øgede udgifter i forbindelse med et generationsskifte i lærerstaben, som blev påbegyndt for to år siden.

Vi beder frimodigt om din støtte.

  • Du kan støtte os ved at give en gave til Menighedsfakultetet her:
Klik og støt MF
  • Ønsker du at give regelmæssigt, kan du se mulighederne HER

 


Budget 2018/19

Indtægter

Gaver8.160.000
Arv   450.000
Offentlige tilskud   240.000
Øvrige indtægter   900.000
Total9.750.000

Udgifter

Personaleomkostninger6.493.000
Stipendier til studerende1.018.000
Eksterne omk. ved bachelorudd.    470.000
Bibliotek   120.000
Information, PR mv.   333.000
Rejser og konferencer   206.000
Administration (excl. løn)   358.000
Lokaleomkostninger   665.000
Andre driftsomkostninger   365.000
Total10.028.000

Finansielle poster

Renteindtægter    15.000
Renteudgifter   -40.000

Resultat

Årets resultat    -303.000
Fra tidl. henlæggelse til stipendier   -234.000
Fra tidl. henlæggelse til omk. ved bachelorudd.   -118.000
Disponibelt resultat       49.000