Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Regnskab og budget

Menighedsfakultetets regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Årsrapporten er revideret af statsautoriseret revisor og godkendt på repræsentantskabsmødet i september.

Se en kortfattet kommentar til regnskabet for 2019-2020 ved sekretatiatsleder Walther Plauborg Hansen HER

 


Aktuel økonomi

Der er for regnskabsåret 2020/21 budgetteret med gaveindtægter på 8,15 mio. kr. Det er en stigning på 259.000 kr. ift. sidste regnskabsår, men samme niveau som gaveindtægterne i 2018/19.

Vi beder frimodigt om din støtte.

  • Du kan støtte os ved at give en gave til Menighedsfakultetet her:
Klik og støt MF
  • Ønsker du at give regelmæssigt, kan du se mulighederne HER

 


Budget 2020/21

Indtægter

Gaver8.150.000
Arv   510.000
Offentlige tilskud   242.000
Øvrige indtægter   910.000
Total9.812.000

Udgifter

Personaleomkostninger, MF4.290.000
Støtte til FIUC Aarhus2.832.000
Stipendier til studerende   896.000
Bibliotek    97.000
Information, PR mv.   386.000
Rejser og konferencer   215.000
Administration (excl. løn)   295.000
Lokaleomkostninger   725.000
Andre driftsomkostninger   342.000
Total10.078.000

Finansielle poster

Renteindtægter     8.000
Renteudgifter   -20.000

Resultat

Årets resultat    -278.000
Fra tidl. henlæggelse til stipendier mv.   278.000
Disponibelt resultat            0