Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Organisation

Organisation

Her kan du læse om MF’s struktur:

Se Menighedsfakultetets politiske struktur HER

Se Menighedsfakultetets ledelsesstruktur HER

Medlemmer

MF blev i 2018 omdannet til en forening med medlemskab for at give flere mulighed for at bære med og få indflydelse. Se mere om, hvad  et medlemsskab indebærer og koster HER.

Medlemmerne vælger, hvem der skal være med i repræsentantskabet.

Repræsentantskab

Menighedsfakultetets (MF’s) øverste myndighed er repræsentantskabet, som med sine 35 medlemmer skal afspejle MF’s bagland. Repræsentantskabet indkaldes normalt til møde en gang om året. Her drøftes målsætninger og udvikling, og budgettet vedtages. Desuden vælges bestyrelsen med 9 personer til at varetage ledelsen af MF.

Find formandskab HER 

Se en liste over samtlige repræsentantskabsmedlemmer

Hvorfor stille op som kandidat til repræsentantskabet? To medlemmer, Kristin Enevoldsen og Holger Skovenborg, udtaler sig HER

Hvordan stiller du op som repræsentantskabsmedlem? – se det HER

 

Bestyrelse

Bestyrelsen varetager ledelsen af MF og mødes 4-5 gange om året. Formand, næstformand og kasserer i bestyrelsen udgør et forretningsudvalg. Repræsentanter for de ansatte og de studerende deltager i møderne for såvel repræsentantskab som bestyrelse. Se medlemmerne af bestyrelsen HER

Ved siden af repræsentantskab og bestyrelse er der et lærerråd og et studenterråd. 

Fakultetslederen er direktør med ansvar for personale, strategi og udvikling.

Akademisk leder er ansvarlig leder i sager vedrørende undervisning og forskning.