Gå til indhold

Organisation

Her finder du Menighedsfakultetets organisationsplaner

Her kan du læse om MFs struktur:

Repræsentantskab

Menighedsfakultetets (MF’s) øverste myndighed er repræsentantskabet, som med sine 35 medlemmer skal afspejle MF’s bagland. Repræsentantskabet indkaldes normalt til møde en gang om året. Her drøftes målsætninger og udvikling, og budgettet vedtages. Desuden vælges bestyrelsen med 9 personer til at varetage ledelsen af MF. Find formandskab HER Se en liste over samtlige repræsentantskabsmedlemmer

Bestyrelse

Bestyrelsen varetager ledelsen af MF og mødes 4-5 gange om året. Formand, næstformand og kasserer i bestyrelsen udgør et forretningsudvalg. Repræsentanter for de ansatte og de studerende deltager i møderne for såvel repræsentantskab som bestyrelse. Se medlemmerne af bestyrelsen HER

Ved siden af repræsentantskab og bestyrelse er der et lærerråd og et studenterråd. Et bachelorudvalg med studielederen i spidsen leder MF’s bacheloruddannelse og varetager kontakten til University of South Africa.

Fakultetslederen er direktør med ansvar for personale, strategi og udvikling.

Akademisk leder er ansvarlig leder i sager vedrørende undervisning og forskning.