Samarbejdspartnere

Menighedsfakultetets samarbejdspartnere

Menighedsfakultetet samarbejder med en række andre institutioner og organisationer. Først og fremmest er vi nært tilknyttet Fjellhaug International University College/Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Norge, som har oprettet en filial, FIUC-Aarhus, i Menighedsfakultetets lokaler. Det er FIUC’s norske bacheloruddannelse, som vi lancerer på Menighedsfakultetet.

 

TORVET

Menighedsfakultetet er på ‘TORVET’ desuden indgået i et samarbejde med Promissio og Israelsmissionen om teologi og mission. TORVET er både navnet på samarbejdet og den tilbygning på Menighedsfakultetet, som er ejet af de tre parter i fællesskab. Wycliffe Danmark og Kristelig Handikapforening lejer sig ind på TORVET og er med i samarbejdet.

 

Derudover har Menighedsfakultetet nære relationer til følgende institutioner:

 • Dansk Bibel-Institut i København
 • Det teologiske Menighedsfakultet i Oslo
 • Församlingsfakulteten i Göteborg
 • Helsjön Fællesskab (Norden)
 • University of South Africa
 • Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa (GBFE)

Menighedsfakultetets akademiske medarbejdere er desuden med i en række faglige netværk:

Netværk

 • Dansk universitetspædagogisk netværk (DUN)
 • Netværket af Teologiske og Religionsvidenskabelige Biblioteker
 • Dansk Missionsråds Studieudvalg
 • Societas Homiletica
 • Et netværk af missionale studier i Norden
 • Nordic Institute of Missiological and Ecumenical Research (NIME)
 • Facharbeitsgruppe Altes Testament (FAGAT)
 • Netværk af evangelikale teologiske uddannelsessteder i Europa (EEAA)
 • Fellowship of European Evangelical Theologians (FEET)
 • European Council for Theological Education (ECTE)
 • International Association for Mission Studies (IAMS)
 • Society of Biblical Literature (SBL)
 • Evangelical Theological Society (ETS)
 • Institute for Biblical Research (IBR)
 • American Schools of Oriental Research (ASOR)
 • American Academy of Religion (AAR)
 • Evangelisk Alliance

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo har oprettet en underafdeling, FIUC-Aarhus, på Menighedsfakultetet.

Adresse: Fjellhaug Skoler og Studentheim, Sinsenv. 15, N 0572 Oslo, Norge.

Dansk Bibel-Institut

Adresse: Leifsgade 33,6
2300 København S

Dansk Bibel-Instituts hjemmeside finder du HER

MF vitenskapelig høyskole i Oslo

MF vitenskapelig høyskole i Oslo

Pb. 5144, N 0302 Oslo, Norge

MF vitenskapelig høyskoles hjemmeside finder du HER

Församlingsfakulteten

Södra Vägen, 61412 54 Göteborg, Sverige

Församlingsfakultetens hjemmeside finder du HER

Helsjön Fællesskab

Menighedsfakultetet deltager i et netværk af evangelikale teologiske institutioner i Skandinavien, inklusiv en evangelisk institution i Helsinki, Finland: The Theological Institute of Finland.

Fællesskabet kaldes ‘Helsjön Fællesskabet’. Hvert andet år afholder Helsjön Fællesskabet en konference for lærere og fakultetsledere i Helsjön i Sverige.

University of South Africa

University of South Africas hjemmeside finder du HER

Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa (GBFE)

GBFE’s hjemmeside finder du HER