Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Støt MF

Støt MF

Du kan støtte Menighedsfakultetet på en række forskellige måder, som det fremgår af listen nedenfor. Vælg den som passer dig bedst.

 

Jeg kan ikke se noget vigtigere formål at bruge mine penge på‘, røber Johanne, der har tegnet gavebrev til MF. Læs HER hvad der driver hende.

 

Øvrige måder at støtte på:

Har du brug for yderligere information om støttemulighederne, kan du kontakte sekretariatsleder Walther Plauborg Hansen på tlf. 8616 6300 eller wph@teologi.dk.

Indbetalinger til Menighedsfakultetet kan foretages på: Reg.nr. 3409 Kontonr. 8177600

Menighedsfakultetet drives næsten udelukkende ved frivillige gaver, idet tilskud fra det offentlige udgør  under 3% af indtægterne. Der er for regnskabsåret 2020/21 budgetteret med gaver på 8,15 mio. kr.

Læs mere om

Indsamlingsnævn

Menighedsfakultetet er godkendt af indsamlingsnævnet jf. Indsamlingsloven §4 og indrapporterer årligt sine regnskaber.

Se evt. liste over godkendte indsamlingsorganisationer HER

Ønsker du at afgive en klage?

Har du oplevet noget i Menighedsfakultetets håndtering af indsamlinger, som du ønsker at klage over, kan du se her, hvordan du kan afgive en klage.

Klager skal indgives skriftligt til Menighedsfakultetets sekretariat (mf@teologi.dk). Herefter kan du forvente et skriftligt svar senest 3 uger efter indsendelse af klagen.

Det er også muligt at klage til Indsamlingsnævnet. Dette nævn behandler klager over overtrædelse af god indsamlingsskik i forbindelse med offentlige indsamlinger og hvervning af medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse.

En anden mulighed er at henvende sig til indsamlingsorganisationernes brancheorganisations (ISOBRO’s) Branchenævn, som er nedsat af ISOBRO for at behandle klager over medlemmer af ISOBRO, når man mener, at den pågældende organisation har overtrådt de indsamlingsetiske retningslinjer, som ISOBRO har vedtaget – eller har handlet i strid med god markedsførings- og indsamlingsskik.