Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Gavebrev

Du kan tegne et gavebrev HER

Med et gavebrev forpligter du dig til at give et fast beløb eller en fast procentdel af din årsindtægt i mindst 10 år. Det har stor værdi for Menighedsfakultetet (MF) at have mange gavebreve. Det giver den størst mulige stabilitet i indtægterne.

Fordelen for dig er, at du med et gavebrev får fradrag for hele beløbet, og at du fortsat har fradragsret for almindelige gaver på op til 17.200 kr. Fradraget for gavebreve kan udgøre op til 15% af din bruttoindkomst. Alle kan dog uanset indkomst få fradrag for 15.000 kr. for gavebreve.

’Jeg kan ikke se noget vigtigere formål at bruge mine penge på’, røber Johanne, der har tegnet gavebrev til MF. Læs HER hvad der driver hende.

Du har fuld fradragsret for hele gavebeløbet iht. Ligningslovens §12.

 

Fremgangsmåde

  1. Udfyld gavebrevet online
  2. Udskriv
  3. Underskriv
  4. Send gavebrevet i lukket kuvert til:
    Menighedsfakultetet
    Katrinebjergvej 75
    8200 Århus N

Du vil herefter få tilsendt to kopier af gavebrevet. Den ene er til dit eget brug, den anden til skattemyndighederne.


Udfyld et gavebrev her.