Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Skatteregler

Gaver til Menighedsfakultetet kan fratrækkes på selvangivelsen i henhold til nedenstående paragraffer i Ligningsloven.

Gavebreve (Ligningsloven §12)

Gavebeløb som er givet i henhold til en gavebrevskontrakt kan fratrækkes fuldt ud. Hvis gavebeløbet overstiger 15.000 kr. kan du dog maksimalt få fradrag for 15% af din bruttoindkomst.

 

Øvrige gaver (Ligningsloven §8a)

Gavebeløb givet til Menighedsfakultetet som almindelige gaver kan fratrækkes i henhold til §8A i Ligningsloven. Du kan i 2021 få fradrag for op til 17.000 kr. Der er fradrag for hele gavebeløbet.

Grænsen for det maksimale fradrag reguleres hver år. Ovennævnte fradragsret for gaver gælder også for selskaber.

 

Indberetning til SKAT

Gavemodtageren skal indberette gavebeløbene til SKAT for at giveren kan opnå fradrag på selvangivelsen. Menighedsfakultetet skal kende dit CPR-nr. for at kunne indberette dine gaver til SKAT. Send gerne dit CPR-nr. til MF eller kontakt os på tlf. 8616 6300.


Læs mere om Ligningsloven § 8A og 12 og se liste over godkendte organisationer HER.