Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Testamente

Testamentariske gaver er vigtige for MFs økonomi

Disse gaver dækker i gennemsnit omkring 5 % af udgifterne ved at drive MF og har betydning for omfanget af den undervisning og forskning, som MF kan gennemføre.

Med et testamente kan du sikre, at dine ejendele og formue fordeles sådan, som du ønsker det. Du har selvfølgelig fuld råderet over alt, du ejer, så længe du lever. Hvis du ønsker, at en del at din formue skal tilfalde Menighedsfakultetet, skal du oprette et testamente.

MF tilbyder gratis juridisk bistand

MF hjælper gerne med at oprette et testamente og tilbyder gratis juridisk bistand. MF er fritaget for boafgift, og testamentariske gaver går derfor ubeskåret til MF´s arbejde. Send en mail til oekonomi@teologi.dk, eller ring på 86 16 63 00, hvis du har spørgsmål eller ønsker oprette et testamente til Menighedsfakultetet.

Gratis oprettelse af testamente via ‘Dokument24’

MF har indgået et samarbejde med den juridiske virksomhed ‘Dokument24’, som betyder, at det er gratis for både dig og MF at oprette et testamente til MF, når det sker gennem ‘Dokument24’. Se mere her: https://dokument24.dk/om