Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Bachelor i teologi under den gamle Unisa-ordning

Nedenstående er den tidligere model for bacheloruddannelsen. Der optages ikke flere studerende på denne model. Fra sommeren 2019 trådte en ny model i kraft. Læs mere på siden for den nye bacheloruddannelse HER

 

 

 

Menighedsfakultetet tilbyder i samarbejde med University of South Africa en 4½-årig bacheloruddannelse i teologi

MF har indgået en samarbejdsaftale med University of South Africa i Pretoria (Unisa). Aftalen betyder, at du ved MF og Unisa kan tage en bacheloruddannelse, der samlet varer 4½ år, er internationalt anerkendt og giver mulighed for at søge om optagelse på teologiske kandidatuddannelser i ind- og udland samt enkelte andre kandidatuddannelser i Danmark.

Det samlede uddannelsesforløb består af en 3½-årig almen dansk bacheloruddannelse i teologi (BTh) ved MF og en etårig, specialiseret Bachelor of Theology Honours-uddannelse (BTh (Hons)) ved Unisa som fjernstudium med engelsk som eksamenssprog.

 

Bachelorstudier ved MF og Unisa

Den 3½-årige BTh-uddannelse på MF er en selvstændig dansk bacheloruddannelse, som giver en bred, almen indføring på akademisk niveau i teologiens hovedområder og lægger et solidt grundlag for den etårige specialisering.

Unisa udbyder i alt ni forskellige specialiserede BTh (Hons)-uddannelser:

 1. Ny Testamente *
 2. Dogmatik
 3. Missiologi *
 4. Gammel Testamente
 5. Kristen spiritualitet
 6. Kristen ledelse
 7. Kirkehistorie
 8. Praktisk teologi
 9. Teologisk etik

Efter aftale med Unisa udbyder MF de to stjernemarkerede BTh (Hons)-uddannelser. Det betyder helt konkret, at MF står for undervisning og eksamen i halvdelen af hvert af disse forløb, mens den resterende halvdel, herunder det afsluttende bachelorprojekt, tages som fjernstudier ved Unisa. På den specialiserede uddannelse skrives alle eksamensopgaver på engelsk, også i de fag, der afvikles på MF. Unisas krav for at kunne læse videre på en specialiseret BTh Hons er et gennemsnit på mindst 60 % på den almene BTh-uddannelse. Omregnet til dansk karakterskala vil 60 % svare til et snit på 6,5.

 

Uddannelsens opbygning og indhold

En oversigt over opbygningen af den samlede 4½-årige bacheloruddannelse med angivelse af de enkelte semestres fag og eksaminer, hvor MF’s engagement i de specialiserede Honours uddannelser er inkluderet, findes HER

En oversigt over uddannelsen, hvor man for hvert af fagene på de første 3½ års uddannelse ved MF kan læse en beskrivelse af faget ved at klikke på det enkelte fag, findes HER

Ugeskema og fag for indeværende semester findes i læseplanen HER

 

Uddannelsens prøver

Uddannelsen har en række forskellige eksamensformer:

 • semesteropgaver (indgår i den samlede bedømmelse af faget)
 • skriftlige prøver uden brug af hjælpemidler (varighed: fire eller fem timer)
 • skriftlige prøver med alle hjælpemidler (varighed: fire timer)
 • 24 timers, 36 timers, 48 timers eller 72 timers hjemmeopgaver
 • skriftlig gruppeeksamen
 • mundtlige eksamener

En oversigt over uddannelsens prøver og eksaminer (eksamensordningen) kan ses HER

 

Uddannelsens formål

 • er at give den studerende viden om og indsigt i teologiens eksegetiske, historiske og systematiske fag og deres metoder
 • er at kvalificere den studerende til at blive optaget på relevante BTh Hons uddannelser på University of South Africa og med en BTh Hons grad fra Unisa at blive optaget på teologiske kandidatuddannelser i Danmark eller i udlandet. En sådan kandidatuddannelse i teologi giver bl.a. mulighed for at blive præst
 • er at give kvalifikationer, færdigheder og kompetencer til at udføre lønnet arbejde i en kirkelig eller uddannelsesmæssig sammenhæng, f.eks. som sognemedhjælper eller ansat i en kirkelig organisation

Du kan læse om Menighedsfakultetets overordnede vision HER

 

Læringsmål for uddannelsen

Ved siden af de overordnede formål for uddannelsen (se ovenfor) er der en lang række af  konkrete læringsmål for den. De konkrete læringsmål beskriver, hvad en studerende, som har gennemført uddannelsen med et tilfredsstillende resultat, vil have af viden, kompetencer og færdigheder, når uddannelsen er afsluttet. Læs mere HER

 

En samlet redegørelse for den 3½-årige almene danske bacheloruddannelse i teologi (BTh) ved MF (14 sider) kan ses HER