Gå til indhold

Optagelse og økonomisk støtte

Uddannelsen er åben for alle uanset kirkelig tilknytning og religiøs opfattelse . Der optages højst 30 studerende per hold. Studiepladserne fordeles efter den adgangsgivende eksamens karaktergennemsnit, dog under hensyntagen til en personlig motiveret ansøgning.

Studiestart og ansøgningsfrist

Uddannelsen har studiestart i ulige år. Næste optag er i 2019.

(Nedenstående om ansøgning og optagelse gælder for den nuværende model for bacheloruddannelsen. Fra sommeren 2019 vil en ny model træde i kraft. Læs mere HER. Dette vil også medføre visse ændringer i det nedenstående)

Ansøgning

Skema til ansøgning om optagelse på uddannelsen kan enten udfyldes digitalt og indsendes via hjemmesiden eller downloades som PDF-fil og efterfølgende udfyldes og indsendes. Følg nedenstående links:

  • Online-formular (der vil blive åbnet for tilmelding her på siden i god tid før tilmeldingsfristen)
  • PDF

Udførlig vejledning til ansøgningsskemaet findes i PDF-filen. Læs venligst vejledningen igennem, inden ansøgningsskemaet udfyldes.

Persondatapolitik: https://teologi.dk/om-mf/persondatapolitik/

 

Optagelse med gymnasial uddannelse

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført en gymnasial uddannelse i Danmark (ved HF efter gymnasiereformen i 2017 skal det være med udvidet fagpakke) eller et andet nordisk land med følgende fag beståede:

  • Dansk A
  • Engelsk B

Du skal desuden have et samlet karaktergennemsnit på mindst 4.

 

Optagelse med dispensation

Hvis du ikke har gennemført en gymnasial uddannelse i Danmark eller et andet nordisk land (eller ikke opfylder alle ovenstående krav), kan du søge om optagelse med dispensation, hvor anden relevant baggrund tages i betragtning. Anden relevant baggrund kan være udenlandsk studentereksamen, anden uddannelse, relevant erhvervserfaring eller lignende.

Der optages kun et begrænset antal studerende med dispensation. Ansøgerne bedømmes efter et pointsystem, hvor de ansøgere, der får flest point, optages først. Du kan læse mere om optagelse med dispensation her.

 

Meritoverførsel

Hvis du i forbindelse med en tidligere teologisk (eller nært beslægtet) universitetsuddannelse har bestået fag, som svarer til dele af Menighedsfakultetets bacheloruddannelse, kan du søge om meritoverførsel af pågældende fag. Ligeledes kan du søge om meritoverførsel af Græsk og Latin fra en gymnasial uddannelse.

Meritansøgning vedlægges som bilag til ansøgningen om optagelse. Du kan finde meritansøgningsskemaet HER.

 

Økonomisk støtte

Uddannelsen er ikke SU-godkendt i Danmark. Fuldtidsstuderende på Menighedsfakultetet, som ikke har fast indkomst via pension og lignende, har mulighed for at søge om økonomisk støtte i form af lån og stipendier finansieret af Menighedsfakultetet.

Du kan finde ansøgningsskemaet til økonomisk støtte HER.

 

Fra efteråret 2015 omfatter støtten:

  • Starthjælp på 4.000 kr., som udbetales den første studiemåned.
  • Lån på 2.000 kr. pr. måned de følgende ni studiemåneder. Dette lån afdrages over de næste tre studieår.
  • Stipendium på 3.000 kr. pr. måned de følgende tre studieår i ti studiemåneder årligt. Hvis lånemuligheden er benyttet det første studieår, fratrækkes 600 kr. pr. måned plus renter.
  • Stipendium på 2.500 kr. pr. måned det sidste halve studieår (fem studiemåneder).

Derudover er der en mindre pulje til rådighed til udbetaling af yderligere studielån.