Gå til indhold
Optagelse med dispensation

Optagelse med dispensation

For at kunne søge om optagelse med dispensation skal du mindst have bestået Folkeskolens 9. klasse.

Du skal samtidig kunne opnå mindst 10 point efter følgende retningslinjer. De ansøgere, der får flest point, kommer først i betragtning.

 

Boglige kvalifikationer

 • Dansk og Engelsk på HF-Niveau (Dansk A og Engelsk B): 4 point
 • Andre sprogfag på B-niveau (f.eks. Tysk, Fransk, Spansk, Russisk): 2 point
 • Andre relevante fag (f.eks. Historie, Religion): 1 point

For at ovenstående fag skal være pointgivende, skal du mindst have opnået karakteren 4 i faget.

Kvalifikationer fra teologisk relevante forløb

 • Bibelskole af mindst fem måneders varighed: 2 point
 • Anden teologisk uddannelse med eksamen: 4-10 point
 • Relevant mellemlang boglig uddannelse, mindst tre år: 6-10 point
 • Socialt arbejde, menighedsarbejde, mindst ét år: 1 point
 • Volontørarbejde i en missionsorganisation, mindst syv måneder:
  • Kirkelig undervisning og formidling: 2 point
  • Andet volontørarbejde: 1 point

 

Kvalifikationer fra relevant erhvervsarbejde

 • Diakon, missionær, indremissionær, sognemedhjælper: 2-5 point
 • Frikirkepræst: 2-5 point
 • Lærer, højskolelærer: 2-5 point