Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Oversigt over bacheloruddannelsen

1. år1. semester 2. semester
NT Græsk I

45 credits
Teologisk Intro

10 credits
Bibelkundskab NT

15 credits
Bibelkundskab GT

15 credits
Teologihistorie

15 credits
Filosofihistorie

10 credits
Diakoni & Ekklesiologi

10 credits
2. år3. semester 4. semester
Bibelsk Hebraisk

25 credits
NT Græsk II

10 credits
NT-eksegese I

15 credits
Kirke- og Missionshistorie I

15 credits
Kirke- og Missionshistorie II

20 credits
Etik & Religionsfilosofi I

20 credits
Praktisk Teologi

15 credits
3. år5. semester6. semester
Latin

40 credits
NT-eksegese II

15 credits
NT-eksegese III

15 credits
Genesis

10 credits
Salmer og Profeter

15 credits
Etik & Religionsfilosofi II

10 credits
Dogmatik I

15 credits
4. år7. semester
Dogmatik II

20 credits
Homiletik og Sjælesorg

20 credits
Samtidig Religion

10 credits
Valgfag

10 credits

Bachelor of Theology Honours in New Testament

4.-5. år1. semester2. semester
Research Report

36 credits
The Jesus Movement in Its Context

24 credits
Research in New Testament

12 credits
Christian Origins

24 credits
Towards a Biblical Theology

24 credits

Bachelor of Theology Honours in Systematic Theology

4.-5. år1. semester2. semester
Research Report

36 credits
Approaches to Theology

24 credits
Research in Systematic Theology

12 credits
Readings in Systematic Theology

24 credits
Themes in Systematic Theology

24 credits