Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Christian Rasmussen
41 år. Medlem siden 2016.

8723 Løsning

Om kandidaten:

Jeg er gift med Lisbeth, og vi bor i Løsning sammen med vores 4 børn, hvor vi har vores åndelige hjem i Løsning Kirke. Jeg er ansat i KFS som generalsekretær og valgt som Europas repræsentant i IFES’ bestyrelse.

Jeg er optaget af, at vi i forkyndelse og undervisning tilbyder mennesker Jesus. Vi er skabt ved, til og for ham, og han har kæmpet, lidt og sejret for at få os tilbage, som han havde mistet. Det teologiske arbejde er en afgørende forudsætning for, hvilken Jesus der forkyndes. Her finder jeg, at den grundlæggende evangelisk-lutherske lære bedst udtrykker bibelsk teologi. Samtidig er jeg optaget af, at vi finder måder at udtrykke Kirkens enhed på, fordi vi ser af Joh 17, at den ligger Jesus på hjerte. Denne enhed oplevede jeg særligt stærkt igennem 7 gode år som præst i en international menighed i Tel Aviv, Israel. Her oplevede vi hver uge, hvordan Jesus gjorde en meget broget forsamling mennesker fra alle kontinenter, sociale lag og kirkesamfund til én familie.

Kandidaten om MF:

Jeg er teologisk kandidat fra Aarhus Universitet og havde gennem min studietid læseplads på MF. Det var jeg glad for. Det er helt essentielt for Kirken i Danmark, at fremtidige ledere kan modtage en undervisning, der er båret af tillid til Jesus og hans ord.

Jeg mener, at vi skal satse benhårdt på at give MF’s lærere så meget rum som muligt til forskning og publicering, så undervisningen bliver så informeret som muligt, og så MF akademiske niveau fortsat vil være uangribeligt. Det betyder, at jeg nok synes, det er fint med en vis deltagelse i medierne, for selvfølgelig skal der formidles og promotes, men MF’s kerneydelse til Kirken i DK ligger i forskning og undervisning.

Repræsentantskabet er dels baglandets repræsentanter på MF, som skal stille konstruktive og kritiske spørgsmål til bestyrelse og livet på MF generelt, og dels MF’s repræsentanter i baglandet, og jeg vil tage begge dele alvorligt.

Opstiller:

Bjarne Hougaard, Hirtshals