Gå til indhold

Morten Hørning Jensen
Lektor, ph.d., cand.theol.

mh@teologi.dk
+45 7356 1255

Privat: Født d. 6. april 1972 i Aarhus. Gift med Jeanette Tang Jensen 1994. Far til Johanne (1998), Benjamin (2001), Oliver (2004), Jonathan (2013).

Uddannelser: Ph.d-grad, Aarhus Universitet (2005); cand.theol., Aarhus Universitet (2001). Tillægseksamener: klassisk græsk, Københavns Universitet (2007); webapplikationer, Aarhus Universitet (2007); pastoralseminariet, Århus (2001); Hebrew University of Jerusalem (2001); religionsinformatik, Aalborg Universitet (2000).

Ansættelser: professor II, Det teologiske Menighedsfakultet, Oslo (2013-); lektor, Menighedsfakultetet, Aarhus (2009-); research fellow, University South Africa; postdoc, det teologiske fakultet, Aarhus Universitet (2006-08); projektleder, det teologiske fakultet, Aarhus Universitet (2003); ph.d.-stipendiat, det teologiske fakultet, Aarhus Universitet (2002-2005); studenterunderviser på MF (1999-2000); minikonfirmandlærer (1999-2000); konsulent i Det Danske Bibelselskab (1997-98); voluntør for Den Danske Israelsmission i Jerusalem (1996-97); efterskolelærer (1991-92). Desuden: fast klummeskribent på Kristeligt Dagblad; hjælpepræst Aarhus Valgmenighed (pt. orlov).

Studieophold og udgravninger: Tyndale House, Cambridge (2006). Hebrew University of Jerusalem (2000-01). Udgravninger: Horvat Kur, Galilæa (2008). Khirbet Beza, Galilæa (2007). Tiberias, Galilæa (2006, 05, 04). Derudover deltagelse i en række internationale konferencer.

Bevillinger og priser: Udgivelsen, Herod Antipas in Galilee, valgt som ’Book of the Month’ af Expository Times (2007). Tildelt Aarhus Universitets ph.d.-pris (2006). Tildelt UVBAs forfatterlegat for ph.d.-afhandlinger (2006). Treårig postdoc-bevilling fra Carlsberfondet (2006). Treårig ph.d.-bevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd (2001). Diverse studie- og rejselegater.

Medlemskaber i faglige selskaber og netværk: Society of Biblical Literature (SBL, 2002-). American Schools of Oriental Research (ASOR, 2006-). Evangelical Theological Society (ETS, 2003-). Collegium Biblicum (CB, 2001-). Dansk universitetspædagogisk netværk (DUN, 2003-).

Publikationer Morten Hørning Jensen er en flittig skribent. Se hans publikationsliste.