Gå til indhold

Thomas Bjerg Mikkelsen
Fakultetsleder

tbm@teologi.dk
+45 6010 7880

Privat: Født d. 11. august 1977 i Herning. Gift med Irene Søgaard Mikkelsen 1999

Uddannelser: Cand.mag. i dansk sprog og litteratur, Syddansk Universitet 2005. 2-årig systemisk anerkendende lederuddannelse ved Attractor (Rambøll Management Consultings afdeling for kurser, uddannelser og konsulentydelser). Diplomfag i ledelse og organisation/ledelse og medarbejdere, University College Lillebaelt 2008

Tidligere ansættelser: Generalsekretær i Indre Mission, 2009-2015. Forlagsleder 2006-2009, Forlagsgruppen Lohse. Forlagsredaktør 2003-2006, Forlagsgruppen Lohse

Tillidsposter: Medlem af biskoppernes fagudvalg om folkekirkens liturgi mellem frihed og orden 2016-2017. Medlem af planlægningskomiteen for Areopagos’ Vinterseminar 2016 – i dag. Bestyrelsesformand for Kristelig Handicapforening 2014 – i dag. Bestyrelsesformand for Evangelisk Alliance og den danske Lausanne-gruppe 2013 – i dag. Medlem af Nordisk Indre Missions Råd, 2006-2009. Næstformand for menighedsrådet i Kristkirken i Kolding fra 2004-2008