Bjarne Bæk Markussen

Provst i Viborg Østre Provsti og sognepræst i Bjerringbro fra 1.5.2018

(Bjarne har været provst i Viborg Østre Provsti samt sognepræst i Højbjerg-Elsborg i flere år, men flytter til Bjerringbro, der ligger mere centralt i provstiet, og som har fået opnormeret præstebemandingen)