Brian Krüger Iversen

Provst i Herning Søndre Provsti fra 1.10.2022

(Brian er også sognepræst i Hedeager Pastorat. Brian kommer fra en stilling som sognepræst i Gjellerup Pastorat)