Daniel Kofoed Primdahl

Præst i LM Kirken i Herning fra den 1.10. 2023

(Daniels første præsteembede)