Hans Erik Bjærre

Præst i Bramming Frimenighed fra 1.1.2023

(Hans’ første præsteembede)