Klaus Højgaard Laursen

Frimenighedspræst i Kirken ved Tange Sø fra den 1.6.2021

(Dette er en 50 % ansættelse og Klaus’ første som præst. Klaus fortsætter sit arbejde med bibelrecitationer i ‘Bibelen Live’ på halvtid)