Kristoffer Hjorth Kruse

Sognepræst i Farum Kirke og Stavnsholtkirken fra 1.5.2021

(Dette er Kristoffers første sognepræsteembede)