Lars Jørgen Bjærre

præst i Aalborg Frimenighed fra 1.6. 2023

(Lars Jørgens første præsteembede)