Mikael Grønhøj Skovgård

Sogne- og studenterpræst i Gjellerup Kirke fra 1.4.2017

(Dette er Mikaels første sognepræsteembede)