Ole Rasmussen

Provst i Lemvig og sognepræst i Bøvling, Flynder, Møborg og Nees fra 1.12.2016