Simon Kristian Blix Nielsen

Sognepræst i Abildgård Kirke i Frederikshavn (50 %) og international præst i Frederikshavn Provsti (50 %) fra 1.1.2021

(Simons første sognepræsteembede)