1980 – 1989

1980 – 1989

 

2020-2029 – 2010-2019 – 2000-2009 – 1990-1999 – 1980-1989 – 1970-1979 – Hjem

 

1989

Kursus i medicinsk etik 18/9-9/10 1989 (Danish/Norwegian)

Folkekirkens situation og dens fremtid (Temadag) v. Ole Skjerbæk Madsen, Poul Langagergaard, Karsten Nissen 5/9 1989 (Danish)

Festtale (Vennestævne) v. Leif Andersen 6/5 1989 (Danish)

Fra teologiens værksted : New age og teologien  (Vennestævne) v. Aksel Valen-Sendstad og Peter V. Legarth 6.5. 1989 (Danish/Norwegian)

Skriftens klarhed i protestantisk tradition. Bibeltolkningens problematik i historisk belysning (gæsteforelæsning) v. Bengt Hägglund 17.-18.4. 1989 (Swedish)

ikke online Skæringspunkter mellem teologi og religionsvidenskab (Gæsteforelæsninger) v. Niels Olav Breivik 10-12/4 1989

ikke online Sproglig fornyelse i forkyndelsen (Temaaften) v. Kai Kjær-Hansen, 6/3 1989 (Danish)

Kirkens helbredende tjeneste (Temaaften) v. Leif Andersen, 20.2. 1989 (Danish)

Anvendelsen af strukturalistisk metode i NT-eksegesen (Gæsteforelæsning) v. Åge Pilgård 14/2 1989 (Danish)

delvist online Teolkursus : Gods Law – Gods people v. Gordon McConville. Pastoral identitet mm. v. Olav Skjevesland 10-13/1 1989 (English/Norwegian/Danish)

Juridiske aspekter i tilknytning til præstens tavshedspligt v. Lisbeth Christoffersen. Teolkursus, 10/1 1989 (Danish)

 

1988

Principper i bibelsk arkæologi (Gæsteforelæsning) v. John Woodhead 25/10 1988 (English)

 Én kirke – én kærlighed – Augustins udlægning af 1. Johannesbrev (Gæsteforelæsning) v.Helge Haystrup 4/10 1988 (Norwegian)

ikke online Gennemgang af 12 kapitler Genesis v. Gordon J. Wenham

Den Hellige Ånds gave (festtale) v. Aksel Valen-Sandsted 5/7 1988

Farisæisme og kristendom (Gæsteforelæsning) v. Göran Larsson 14/4 1988 (Swedish)

ikke online Den teologiske udfordring fra den åndelige fornyelse i bibeltro luthersk kristentro  (Gæsteforelæsning) v. Ove Konrad Hansen 5-7/4 1988 (Norwegian)

Lutheran Hermeneutics with special reference to the relationship between the Old and the New Testament (Gæsteforelæsning) v. Robert Preus 14.-15.3. 1988 (English)

Trends and burning issues in theology and churchlife in the USA today(Gæsteforelæsning) v. Robert Preus. 14-15/3 1988 (English)

Sola Scriptura – at the time of  reformation and today (Gæsteforelæsning) v. Robert Preus. 14-15/3 1988 (English)

Medicinsk etik som teologisk emne (Gæsteforelæsning) v. Rudolph Arendt. 9.2 1988 (Danish)

Pt. delvist online Teolkursus: Gudsbilledet i nyere dogmatik – Universalismen – Lima-dokumentet – Karl Barths etik – Døden – Ny oversættelse af GT v. Torleiv Austad m.fl. 12-15.1. 1988 (Norwegian/Danish)

 

1987

Grundanliggender i Karl Barths teologi (Gæsteforelæsning) v. Regin Prenter 9.12. 1987 (Danish)

Die aktuelle teologische Lage in der Bundesrepublik Deutschland (Gæsteforelæsning) v. Sven Findelsen 17.11. 1987 (German)

Alterbogsforslagets kollekter – deres sprog og teologiske indhold (Gæsteforelæsning) v. Erik H. Bennetzen  13.10. 1987 (Danish)

Kirketeologien hos Augustin (Gæsteforelæsning) v. Helge Haystrup, 16.9. 1987

ikke online Det energitiske verdens-og menneskesyn  (Gæsteforelæsning) v. Peter O. K. Olofsen 7.9. 1987 (Danish)

Forsoningens plads i forkyndelsen (Tiltrædelsesforelæsning) v. Aksel Valen-Sendstad 1.9. 1987 (Norwegian)

Vennestævne v. Erik Bang, Peter V. Legarth, Asger Chr. Højlund, Thomas Kristensen 10.5. 1987 (Danish)

Problemstillinger omdring moderne medicinske/etiske spørgsmål (Temaaften) v. Erik Ladegård,  Christian Mølgård 30.3. 1987 (Danish)

Gal. 3,28 forstået i en jødisk-rabbinsk tolkningsramme med særligt henblik på spørgsmålet om kvindelige præster  (Gæsteforelæsning) v. Carsten Dalsgård Hansen 16.3. 1987 (Danish)

Hvad kan den danske folkekirke lære af de unge kirker? (Gæsteforelæsning) v. Finn Allan Ellerbæk 5.3. 1987 (Danish)

Det nye alterbogsforslag i teologisk og folkekirkelig betydning  (Gæsteforelæsning) v. Poul Ulsdal  24.2. 1987 (Danish)

Bibelsynskursus v. Erik Bang, Peter V. Legarth, Asger Chr. Højlund, Villy Bang 23.2.1987 (Danish)

Eastern orthodox mission theology today (Gæsteforelæsning) v. James J. Stamoolis 17.2. 1987 (English)

 

1986

Gudsbilledet i oldkirken v. Helge Haystrup (Gæsteforelæsning) 17-18/9 1986 (Danish)

Forsoningen – en omstridt lære Asger Chr. Højlund. Vor kamp for bekendelsestroskab i kirken v. Erling Utnem (Vennestævne) 10.5. 1986 (Danish/Norwegian)

MF-teologiens “sær”-præg  (vennestævne) v. Erik Bang, Carsten Vang, Peter V. Legarth 10.5. 1986 (Danish)

Ikke online Kursus i liturgik (Kursusforløb) v. Tore Kobberud 14.-18.4. 1986 (Norwegian)

ikke online Den lutherske kirke i Liberia (Gæsteforelæsning) v. Ronald J. Diggs 16.3. 1986 (English)

Oldkirkens gudsbillede (Gæsteforelæsning) v. Helge Haystrup 27.2.1986 (Danish)

Teolkursus: Inkarnationen/pastorale emner  v. Oskar Skarsaune/Bo Giertz 14-17.1.1986 (Norwegian/Swedish/Danish)

Eksegetisk gennemgang af udvalgte Jeremias-tekster (Teolkursus) v. Carsten Vang 14.-17.1.1986 (Danish)

 

1985

Delvist online Bibelkursus – Tema: Signalement af Jesus v. Peter V. Legarth, Asger Chr. Højlund, Carsten Vang, Kurt Christensen, Jørgen Jørgensen, 16-19/10 1985 (Danish)

Kvinders adgang til hyrde-og lærerembedet (Gæsteforelæsning) v. Erik Bang 8/10 1985 (Danish)

Mission blandt muslimer der bor iblandt os (Gæsteforelæsning) v. Chawcat Moucarry 8/10 1985 (English)

Hvad er feministteologi og hvad kan vi bruge den til (Temaaften) v. Eleonora Skov Andersen, Lisbeth Filtenborg Kristensen, Kirsten Donsgård 30.9. 1985 (Danish)

ikke online Kirkevækst i den lutherske kirke i Bang la Desh (Gæsteforelæsning) v. Jens Fischer Nielsen 27.9.1985 (Danish)

Om kvindelige præster  (Gæsteforelæsning) v. Flemming Frøkjær Jensen 23.5.1985 (Danish)

ikke online Om sognemedhjælpersagen  (Temaaften) v. Carsten Nissen, Mogens Stig Nielsen, Morten Miland 24.4. 1985 (Danish)

ikke online Kursus i sjælesorg (Kursus) v. Tor Johan Sørensen forår 1985 (Danish)

Al magt (Teolkursus) v. Jørgen Glenthøj, Kai Kjær-Hansen 15.1. 1985 (Danish)

ikke online Sjælesorg (Teolkursus) v. Johan Arnt Wenaas 15.-18.1. 1985 (Norwegian)

 

1984

Er “Fanden” løs (Ekklesia) v. A. Nielsen efterår 1984 (Danish)

Engle – mystik eller virkelighed (Ekklesia) v. Henning Vad Nielsen, efterår 1984 (Danish)

ikke online Bibelkursus v. Carsten Vang, Peter V. Legarth, Kai Kjær-Hansen mv., 17.-20.10.1984 (Danish)

ikke online Christian student witness in the world today (Gæsteforelæsning) v. Chua Wee Hiang, 20.3. 1984 (Danish)

ikke online Kirkevækst (Gæsteforelæsning) v. Bent Reidar Eriksen, 23.2. 1984 (Danish)

ikke online Teolkursus v. Hans Kvalbein, Olav Skjevesland, 10.-13.1. 1984 (Norwegian)

 

1983

ikke online Festaften i anledning af Martin Luthers 500 års fødselsdag v. Frank Jacobsen, H.O. Okkels, Poul Langagergaard samt fælleskor fra Århus IM, 11.11. 1983 (Danish)

delvist online Bibelkursus Loven hos Paulus/Lov og Evangelium v. Peter V. Legarth, Kurt Larsen, Karl Robert Hansen mv., oktober 1983 (Hvornår i oktober?) (Danish)

ikke online Synd og nåde hos Søren Kirkegaard (Gæsteforelæsning) v. Orla Villekjær, 26.9. 1983 (Danish)

Grundtvig – Grundtvigs kristelige og folkelige grundtanker (Gæsteforelæsning) v. Regin Prenter, 2.-5./5. 1983 (Danish)

Delvist online Teolkursus: Jakobsbrevet/Sjælesorg mv. v. Ernst Baasland, Per Arne Dahl, mv. Januar 1983 (Norwegian/Danish). (Soundcloud Baasland 1 – Soundcloud – Baasland 2 ).

 

1982

Hovedtendenser i nyere dogmatik/Saliggørelsens orden hos Erik Pontoppidan(Gæsteforelæsning) v. Torleiv Austad, 25-26/11 1988 (Norwegian)

delvist online Bibelkursus v. Peter V. Legarth, Asger Chr. Højlund, Kurt Larsen mv. 20.-23.10. 1982 (Danish)

ikke online Bibelske modeller for kommunikation (Gæsteforelæsning) v. Knud Jørgensen, 14.9. 1982 (Norwegian)

ikke online Indvielse af det nye MF på Katrinebjergvej (Indvielsesfest), 10.9. 1982 (Danish)

ikke online En udsendelse om Menighedsfakultetet – i anledning af indvielsen af byggeriet på Katrinebjergvej  (DR-Østjyllands Radio), 8.9.1982 (Danish)

ikke online Instruktorundervisning i bibelkundskab (Undervisningsforløb) v. Nicolai Winther-Nielsen, forår 1982 (Danish)

ikke online Israel og profeterne (Emnedag) v. Niels Ove Vigilius og Bent Ryborg, forår 1982 (Danish)

ikke online Hovedlinier i Hebræerbrevet (Gæsteforelæsning) v. Jens Krejbjerg, 15.3. 1982 (Danish)

ikke online Åndsstrømninger bag feminismen (Gæsteforelæsning) v. Poul Hoffmann, 11.3. 1982 (Danish)

 

1981

Rejsegilde ved Menighedsfakultetets nye bygning på Katrinebjergvej 8/12 1981 (Danish)

ikke online Udviklingspsykologiske aspekter med særlig henblik på konfirmandundervisningen (Gæsteforelæsning) v. Henning Lysholm Kristensen, 27.10. 1981 (Danish)

ikke online Skal en forkynder tale om apartheid? (Temaaften) v. Hans Henrik Merrild, Arne Holmgaard, 5.10. 1981 (Danish)

ikke online Hvordan prædike over Det gamle Testamente? (Gæsteforelæsning) v. Oluf Paaske 14.9. 1981 (Danish)

Det første spadestik på den nye byggegrund 1/7 1981 (Danish)

Forelæsninger over pastoralbrevene v. Martin Synnes ca. 1981 (Norwegian) – Kan kun aflyttes på MF (lydfil kan ikke bestilles)

ikke online Kvindelige præster (Temaaften) v. Niels Jørgen Kobbersmed-Nielsen, Johannes Jensen 30.3. 1981 (Danish)

 

1980

ikke online Eksegetisk gennemgang af udvalgte Amostekster v. Tryggve Kronholm, 11.-14.-11 1980 (Norwegian)

Den danske kirkes standpunkt under krigen (Gæsteforelæsning) v. Jørgen Glenthøj, 18/9 og 25/9 1980 (Dansk)

ikke online Menighedsfakultetet – en alternativ præsteuddannelse (Radioudsendelse), 23.7. 1980 (Danish)

ikke online Fra Augustana 1530 til Konkordieformlen 1577-1580 (Augustanafest) v. Leiv Aalen, 25-26.3 1980 (Danish)

ikke online Fra Cyril via Efesus til Kalkedon (Gæsteforelæsning) v. Helge Haystrup, 18.3. 1980 (Danish)

ikke online Profetisme i GT (Gæsteforelæsning) v. Oluf E. Paaske, 22.2 1980 (Danish)

ikke online Teolkursus: Det gamle Testamente i oldkirkens forkyndelse og teologi v. Oskar Skarsaune, Ernst E. Baasland, Jan 1980 (Norwegian)