1990 – 1999

1990 – 1999

 

2020-2029 – 2010-2019 – 2000-2009 – 1990-1999 – 1980-1989 – 1970-1979 – Hjem

 

Frem til og med 2000 er det ikke alle optagelser, der er online – faktisk kun dem, der har været udtrykt ønske om onlineadgang til. Vi bevæger os pt. ned gennem 1980’erne! Så hvis du støder på en optagelse, som der står “ikke online” foran, så tøv ikke med at bede om at få den på internettet på bib(at)teologi.dk, så smider vi fluks også dette bånd i maskinen og får det ud! God jagt!

 

1999

Kristendomsopfattelse og kristendomspraksis – hovedtanker i middelalderens religiøsitet (Middelalderdag) v. Carsten Selch Jensen, 19/11 1999 (Danish). Soundcloud.

Teologie – gestern und heute v. Reinhard Slenczka, 5/11 1999 (German). Soundcloud.

Delvist online Guds, menighedens eller min vilje? (Ydre Missions-Uge), 25-29/10 2010 (Danish). Soundcloud. (kun delvist)

Fremtidens teologiske uddannelse (Temadag) 8/10 1999 (Danish). Soundcloud.

Retfærdiggørelseslæren og Esajas 53/Skabelsen og visdom i Proverbia 8 v. Arvid Tångberg, 4/10 1999 (Norwegian). Soundcloud.

Ikke optaget Vennestævne 18/9 1999 (Danish)

Ikke optaget Semesterindledning v. Leif Kristiansen, 1/9 1999

Skilsmisse og gengifte (Emnedag) 21/4 1999 (Danish). Soundcloud.

Mange menigheder, men én kirke – kirkens enhed if. Paulus/Hvordan drev man mission i den første tid?  (Semesterforelæsning) v. Reidar Hvalvik, 23/3 1999 (Norwegian). Soundcloud.

Den holistiske prædiken (Semesterforelæsning) v. Johannes Glenthøj, 25/2 1999 (Danish). Soundcloud.

Ikke optaget  Luthersk dåbsteologi mellem bekendelsesdåb og sakramentsmagi (Semesterindledning) v. Kurt Christensen, 1/2 1999

Delvist online Teolkursus: Jesu lignelser/At være kirke og præst i dag (fælles for DBI og MF) 19-22/1 1999 (Danish/English). Soundcloud.

 

1998

Ikke optaget Kierkegaard – om begrebet Gjentagelse v. Niels Nymann Eriksen, 2/11 1998 (Danish)

Ikke online Hvordan blive en god sjælesørger? Semesterforelæsning v. Gunnar Elstad, 16/11 1998 (Norwegian)

Ikke optaget Forholdet mellem kirke og vækkelse ud fra Vilhelm Beck(Semesterindledning) ved Kurt Larsen, 31/8 1998 (Danish)

GT-temaer (Semesterforelæsning – 6 forelæsninger) v. Alan Millard, 17-18/4 1998 (English). Soundcloud.

Delvist online Missionsuge v. Peter Beyerhaus, 30/3-3/4 1998 (Danish/Swedish/English). Soundcloud.

Feldbæk Nielsen-sagen i lyset af luthersk teologi (Semesterforelæsning) v. Finn B. Andersen, 23/3 1998 (Danish). Soundcolud.

Ikke online Holistic hermeneutics – the case of Ezekiel (Semesterforelæsning) v. Daniel I. Bock, 27/2 1998 (English)

Ikke online Forskningsstrategiske overvejelser vedr. brug af internet (Før-weekend-forelæsning) v. Georg S. Adamsen, 20/2 1998 (Danish)

Ikke optaget Jesus er JHWH (Semesterindledning) v. Peter V. Legarth, 2/2 1998 (Danish)

Delvist online Teolkursus: Kirken foran år 2000/Diakoni 13-16/1 1998 (Swedish/Danish). Soundcloud.

 

1997

Ikke online ‘Menneske først’ – i sjælesorgen (Semesterforelæsning) v. Fredrik Brosché, 27/10 1997 (Swedish)

Ikke online Overraskelsernes Gud – projektion eller åbenbaring (Semesterforelæsning) v. Fredrik Brosché, 27/10 1997 (Swedish)

Ikke optaget Konfessionel og evangelikal teologi i møde med ‘det moderne’ – et perspektiv på nyere norsk kirkehistorie (Semesterforelæsning) v. Bernt T. Oftestad, 1/10 1997 (Norwegian)

Ikke optaget Skriftens klarhed – fra Martin Luther til Martin Chemnitz(Semesterforelæsning) v. Bernt T. Oftestad, 30/9 1997(Norwegian)

Ikke online Debatdag om kvindelige præster 20/5 1997 (Danish)

Ikke online The challenges facing the EECMY today (Før-weekendforelæsning) v. Eshetu Abate, Ethiopien, 4/4 1997 (English)

Ikke online Theology, ethics and Christian living in the pastoral epistles v. Howard Marshall (Semesterforelæsning) 18-19/3 1997 (English)

Helhed – Brudthed. En konference om identitet, seksualitet og tro v. Sinclair Rogers, 14-16/3 1997 (English). Soundcloud.

Ikke online Identitet og kontinuitet i moderne afrikansk kulturteologi v. Jørn Henrik Olsen, 27/2 1997 (Danish)

Delvist online Teolkursus: Eskatologi/Søren Kierkegaard (Bertil Gärtner, Anders Kingo, Orla Villekjær) 14-17/1 1997 (Swedish, Danish). Soundcloud.

 

1996

Hvor nær er vi egentlig en ny salmebog (Før-weekendforelæsning) v. Niels Jørgen Kobbersmed, 1/11 1996 (Danish)

Troserkendelsens forhold til den almene erkendelse (Semesterforelæsning) v. Harald Hegstad, 23/11 1996 (Norwegian)

Kirkesociologisk dag (Harald Hegstad og Hans Raun Iversen) 24/10 1996 (Norwegian/Danish)

Formandsberetning (Vennestævne) v. Allan Graugaard Nielsen  21/9 1996 (Danish)

Festtale (Vennestævne) v. Leif Andersen 21/9 1996 (Danish)

Dommen over dommerne (Semesterindledning) v. Nicolai Winther-Nielsen, 2/9 1996 (Danish)

Visdomsteksterne i Qumran og det nye Testamente (Gæsteforelæsning) v. Torleiv Elgvin, 29/4 1996 (Norwegian)

Sidste nyt om dødehavsrullerne og Qumran v. Torleiv Elgvin, 29/4 1996 (Norwegian)

Religionssociologien og det kristne fællesskab (Kompaktseminar) v. Gustav Erik Karlsaune, 13-14/3 1996 (Swedish)

Temaer i bibelsk hermeneutik (Semesterforelæsning) v.  Gerhard Maier, 12/3 1996 (German)

Hvad er det at velsigne? Offentlig høring, 11/3 1996 (Danish/Norwegian) (Soundcloud)

Lov og evangelium – nogle overvejelser (Semesterindledningsforelæsning) v. Asger Højlund, 1/2 1996 (Danish)

Teolkursus: Sjælesorg og konfirmation (Gunnar Elstad) 16-19/1 1996 (Danish/Norwegian)

 

1995

Teologisk metode ved brug af erfaring og empiri (Gæsteforelæsning) v. Torleiv Austad, 8/11 1995 (Norwegian)

Predikans handverk, Predikans beredelse, födelse og nyfödelse v. Carl Henrik Martling (Konvent for Kirke og Teologi) 6/11 1995 (Swedish)

Vielse af fraskilte (Temaaften) v. Esper Thidemann, 25/10 1995 (Danish)

Menighedsfakultetets Vennestævne, Allan Graugaard, Jens Ole Christensen, 16/9 1995 (Danish)

Den kristne historieforståelse (Semesterindledning) v. Kurt Christensen, 1/9 1995 (Danish)

Kirkeret (Semesterforelæsning) v. Lisbeth Christoffersen, 28/4 1995 (Danish)

Kristen kommunikation (Kompaktkursus) v. Viggo Søgård, 23-24/3 1995 (Danish)

Praktisk vinkel på skriftemålet (Temaaften) Poul Astrup, 13/2 1995 (Danish)

I religionsteologiens hjerte (Semesterindledning) v. Krista Rosenlund Larsen, 1/2 1995 (Danish)

Old Testament Theology/Biblical Hermeneutics (Semesterforelæsning – 5 forelæsninger) v. Walter C. Kaiser, Jr., 30-31/1 1995 (English)

Teolkursus: Religionsmødet og Trinitetslæren v. Jørn Henrik Olsen, Mogens Mogensen, 10-13/1 1995 (Danish/Norwegian)

 

1994

Annihilationslæren (Semesterforelæsning) v. Leif Andersen, 24/11 1994 (Danish)

Erkendelsen af Guds vilje hos Paul Althaus (Før-weekend-forelæsning) v. Kurt Christensen, 4/11 1994 (Danish)

Forsoningsforståelsen – Nadverforståelsen (Semesterforelæsning) v. Rune Søderlund, 25-26/10 1994 (Swedish)

Brorson-symposium v. Steffen Arndal, Hartvig Wagner og Niels Thomsen, 30/9 1994 (Danish)

Homoseksualitet som sjælesørgerisk udfordring (Semesterforelæsning) v. Roland Werner, 25/9 1994 (English)

Om Guds Kald – Om Samuels kaldelse – Festtale (Vennestævne) v. Nicolai Winther-Nielsen (Danish)

Undervisningsfilosofiens betydning for studieforløbet (Semesterindledning) v. Leif Kristiansen, 31/8 1994 (Danish)

Kompaktseminar i liturgik (Kompaktseminar) v. Tore Kobberud, 15.-17.3. 1994 (Norwegian)

Israels indvandring i Kanaan = The conquest of Israel (Kompaktseminar) v. John J. Bimson, 11-14/4 1994 (English)

Tilbage til teksten(erne) (Temaaften) v. Nicolai Winther-Nielsen 3/3 1995 (Danish)

Guds ord som ontologisk element i den kristne virkelighedsforståelse(Semesterindledning) v. Aksel Valen-Sendstad, 33/1 1994 (Norwegian)

Delvis online Teolkursus: Menneskeværdet / Retfærdiggørelsen v. Børre Knudsen, Olav Smidt, 11-14/1 1994 (Danish/Norwegian)

 

1993

Delvist online Teolkursus: Opdragelse og forkyndelse for børn / Kirketanken hos Paulus v. Sigmund Harbo og Bertil E. Gärtner, 12-15/1 1993 (Norwegian/Swedish/Danish)

Bonhoeffer i dag – 10 år efter – 50 år efter (Temaaften) v. Jørgen Glenthøj, 3/3 1993 (Danish)

Kvindens tjeneste i menigheden (Gæsteforelæsning) v. Erik Bang, 25/3 1993

Israels rolle i frelseshistorien (Temaaften) v. Frank Jacobsen og Aksel Valen-Sendstad, 30/3 1993 (Danish/Norwegian)

Lide og stride – eller skride – folkekirkelig eksistens i dag (Debatforelæsning) v. Thomas Christensen og Ingolf Henoch Petersen, 16/4 1993 (Danish)

Christian Bartholdy – Indre Missions kirkemand (Teologisk workshop) v. Krista Rosenlund Larsen, 23/4 1993 (Danish)

Hvor går folkekirken hen? Teologiske og kirkepolitiske udviklingslinjer ind i det 21. århundrede (Debatforelæsning) v. Flemming Kramp og Jørgen Glenthøj, 23/4 1993 (Danish)

Tre dobbeltforelæsninger v. Reinhard Slenczka, 27-29/4 1993 (German)

En debatforelæsning om bibelsyn – det konservative bibelsyn/det ortodokse bibelsyn v. Peter V. Legarth og Carsten Vang, 1/10 1993 (Danish)

Tidehverv – dets legitime ærinde, og hvor det gik galt, hvis det gik galt (Temaaften) v. Kurt Larsen, 26/10 1993 (Danish)

Die teologische Einheit der Bibel (Semesterforelæsning) v. Otto Betz, 9/11 1993

(Ud)dannelse til sjælesørger (Semesterforelæsning) v. Gunnar Elstad, 15/11 1993

Fremgangsteologien – kristendom eller nyreligiøsitet? (Aftenskoleundervisning) v. Martin Christensen, 22/11 1993 (Danish)

 

1992

Delvis online Teolkursus v. Agne Nordlander, Leif G. Engedal, Georg S. Geil og Nicolai Winther-Nielsen (Danish/Norwegian)

Begrundelsesmønstrene i den urkristelige etik (Gæsteforelæsning) v. Oskar Skarsaune, 20-21/2 1992 (Norwegian)

Ikke online TEE – Theological Education be Extension – om teologi i den tredie verden (Gæsteforelæsning) v. Ole Steen Hansen, 25/2 1992

Ikke online Kirke – mission – kirke (Gæsteforelæsning) v. Mogens Jensen, 9/3 1992 (Danish)

Teologisk-akademisk selvbevidsthed (Arbejdsweekend) v. Aksel Valen-Sendstad, forår 1992 (Norwegian)

Ikke online Menighedsfakultetets 25 års jubilæumsstævne 12/9 1992 (Danish)

Kvindens tjeneste i menigheden (Gæsteforelæsning) v. Erik Bang, 21/10 1992 (Danish)

Sigrid Undset – en “kirkefader” eller helgen? (Temaaften) v. Poul Ulsdal 28/10 1992 (Danish)

Bibelen og arkæologien (Aftenskoleundervisning) v.  Carsten Vang, Jan Mortensen, Nicolai Winther-Nielsen og Ole Andersen, 26/10-23/11 1992 (Danish)

Frie universiteter m.v. (Optagelse fra Folketinget fra forelæggelsesdebatten omkring Kristelig Folkepartis fremsættelse af lovforslag til oprettelse af “frie universiteter”) (Danish)

Ikke online Der irdische Jesus als Messias Israels – om Messiasforventningerne (Gæsteforelæsning) v. Otto Betz, 18/11 1992 (German)

 

1991

Delvis online Teolkursus v. Ralph Ditlev Kolnes, Aksel Valen-Sendstad, Leif Kristiansen og Heinrich Pedersen,  januar 1991 (Danish/Norwegian)

Eksegetisk metode (kompaktseminar) v. Ernst Baasland, 15-19/4 1991 (Norwegian)

Kompaktgennemgang af Galaterbrevet v. Ernst Baasland, 15-19/4 1991 (Norwegian)

Frelse fra synd i Bibelen – og i Norge (Gæsteforelæsning) v. Ernst Baasland, april 1991 (Norwegian)

Fra teologiens værksted: kirketugt (Vennestævne) v. Carsten Vang, Asger Chr. Højlund og Leif Kristiansen, 11/5 1991 (Danish)

Guds folk – festtale (Vennestævne) v. Aksel Valen-Sendstad, 11/5 1991 (Norwegian)

Tilbage til Bibelen! Om tekstlingvistikkens betydning for synkron bibeltolkning (Semesterstartsforelæsning) v. Nicolai Winther-Nielsen, 8/9 1991 (Danish)

Om bibelsk arkæologi og dens metoder (Gæsteforelæsning) v. John Woodhead, efterår 1991 (English)

Ikke online Den unge præsts møde med sognet i by og på land (Temaaften) v. Niels Jørn Fogh og Bjarne Hougård Sørensen, 28/10 1991 (Danish)

 

1990

Delvis online Teolkursus 1990 v. Carsten Dalsgård Hansen, Ole Hagesæther, Carl Frederik Wislöff og Aksel Valen-Sendstad, januar 1990 (Danish/Norwegian)

Ikke online Incest – seminar om incest og seksuelt misbrug (Ungdom Med Opgave, Lystruphave) v. Teo van der Weele, 24-25/3 1990

Om kvindelige præster (Gæsteforelæsning) v. Ulla Hindbäk, 4/4 1990 (Danish)

Festtale – frelse og befrielse (Vennestævne) v. Erik Bang, 5/5 1990 (Danish)

Fra teologiens værksted – de afgørende ord (Vennestævne) v. Carsten Vang, Kurt Christensen og Villy Bang, 5/5 1990 (Danish)

Ikke online Om åndelig modenhed (Gæsteforelæsning) v. Fredrik Broché, 10/9 1990 (Danish)

Om teologiens videnskabelighed v. Peter Widmann og Aksel Valen-Sendstad, 2/10 1990 (Danish/Norwegian)

Ikke online Kommentar-teser til Peter Widmanns diskussjonsteser (Temadag) v. Aksel Valen-Sendstad, 2/10 1990

Ikke online Om “frasemager, ammestuehistorier og slyngelstreger” – tendenser i prøveoversættelsen af NT vurderet ud fra konkrete tekster (Gæsteforelæsning) v. Villy Bang, 8/10 & 29/10 1990 (Danish)

Nordisk konference om samliv og seksualitet v. Erik Bang, Ingrid Trobisch, Lone Dalsgård, Roland Werner og Thorkild Masvie, 8-11/11 1990 (Danish)

På vandring gennem gudstjenesten (Gæsteforelæsning) v. Asle Dingstad, 1990 (Norwegian)

Kirken – et folk på vandring (Gæsteforelæsning) v. Asle Dingstad, 1990 (Norwegian)