2000 – 2009

2000 – 2009

 

2020-2029 – 2010-2019 – 2000-2009 – 1990-1999 – 1980-1989 – 1970-1979 – Hjem

 

2009

Religion, natur og klima v. Kurt Christensen. Førweekend-arrangement på MF i anledning af Klimatopmødet i København. 26/11 2009 (Danish). Soundcloud.

Er troen irrational og derfor privat? : Teologi og religion som offentligt anliggende i oldkirken og i dag (Semesterforelæsning og Seminar) v. Jacob Olsen, 27/10 2009 (Danish). Soundcloud.

Udvandringen fra Egypten – legende eller grundlagshistorie? : Noget om de nyeste fund (Semesterindledning) v. Carsten Vang, 31/08 2009 (Danish). Soundcloud.

Kan en kristen holde Guds lov? (3. Mos. 18,5), Foredragsrække på Menighedsfakultetet, 5-6/3 2009 (Danish). Soundcloud.

“Pas på, der smedes” – udkast til teologisk uddannelse og forskning i spændingsfeltet mellem tekst, kontekst og kirke (Semesterindledning/Tiltrædelsesforelæsning) v. Morten Hørning Jensen, 2/2 2009. Soundcloud.

Kristen oplæring (Teolkursus) v. Carsten Hjorth Pedersen, Egil Sjaastad, 20-23/1 2009 (Danish/Norwegian). Soundcloud.

 

2008

Jesus og templet (Seminar) v. Jostein Ådna, 27/10 2008 (Norwegian). Soundcloud.

Salmernes Bog som Jesu bønnebog : aspekter af helbibelsk teologi (Semesterforelæsning) v. Jostein Ådna, 27/10 2008 (Norwegian). Soundcloud.

Gerningsretfærdighed hos Moses? Overvejelser om Paulus’ ord i Gal 3,12 (Semesterindledning) v. Peter V. Legarth, 1/9 2008 (Danish). Soundcloud.

Yours is the Kingdom : a systematic theology of the Lord’s Prayer (Gæsteforelæsning) v. Gerald Bray, 16/4 2008 (English). Soundcloud.

Recent work among Evangelical Anglicans about the interpretation of Scriptures (Seminar) v. Gerald Bray, 16/4 2008 (English). Soundcloud.

Kan vi lære af de forfulgte kirker?/What can we Learn from the Persecuted Churches (Gæsteforelæsning) v. Ronald Boyd-MacMillan, 6/3 2008 (English). Soundcloud.

Den nye religionskritik – den nye ateisme (Forelæsningsrække) v. Kurt Christensen, februar-marts 2008 (Danish). Soundcloud.

Islam – en kristen sekt? Forskelle og ligheder (Semesterindledning) v. Kurt Christensen, 31/1 2008 (Danish). Soundcloud.

 

2007

Har din prædiken brug for et servicetjek? (Temadag) 23/11 2007 (English/Norwegian). Soundcloud.

Regin Prenter 100 år 7/11 2007 (Danish). Soundcloud.

Både kirke og missionsforening (Spotlights) (ét af tre oplæg) 26/10 2007 (Danish). Soundcloud.

Emerging Church (Forelæsningsrække) v. Asger Chr. Højlund, 1, 8, 15, 22 og 29/10 2007 (Danish). Soundcloud.

Årsfest 2007 MF’s 40-års jubilæum: Fremtidens udfordringer 15/9 2007 (Danish). Soundcloud.

Semesterindledning: Hvordan være missional kirke i Vesten? 30/8 2007 (Danish) Ikke tilgængelig

GT-teologiske temaer/Themes in OT Theology (Semesterforelæsning) v. Richard D. Averbeck, 16/4 2007 (English). Kun adgang fra MF/Restricted access only from MF

Ledelse i kirken (Temadag) 5/3 2007 (Danish). Soundcloud.

Radical Orthodoxy (Semesterindledning) v. Asger Chr. Højlund, 31/1 2007 (Danish). Soundcloud.

Mission i Lokalområdet (Teolkursus) 16-19/1 2007 (Danish/Norwegian). Soundcloud.

 

2006

Original Sin (Semesterforelæsning) v. Henri Blocher, 9/11 2006 – kun adgang fra MF og DBI (English – Restricted access only from MF and DBI)

I begyndelsen var mange evangelier : om Judasevangeliet og den nytestamentlige kanon (Gæsteforelæsning) v. Oskar Skarsaune, 7/9 2006 (Norwegian). Soundcloud.

Årsfest 2006: Mission i lyset af det kristne håb 16/09 2006. Lydfiler eksisterer ikke.

Semesterindledning 31/8 2006. Lydfiler eksisterer ikke

Afrikansk kristendom (Temadag) 6/3 2006 (Danish/Swedish). Soundcloud.

Filipperbrevet kapitel 2,1-11 : Guds væsens udtrykte billede (Semesterindledning) v. Klaus Vibe, 31/1 2006 (Danish). Soundcloud.

Skabelsen (Teolkursus) 17-20/1 2006 (Danish/Swedish). Soundcloud.

 

2005

Guds existens i en postmodern tid (Semesterforelæsning) v. Stefan Gustavsson, 5/10 2005 (Swedish). Soundcloud.

Folkekirken – teologisk belyst (Foredragsrække) efteråret 2005 (Danish). Soundcloud.

Årsfest 2005: Følg mig! 17/9 2005 (Danish). Soundcloud.

Er vor prædiken ej tant? (Semesterindledning) v. Leif Andersen, 31/8 2005 (Danish). Soundcloud.

Semesterforelæsning v. Alan Millard 15/4 2005. Lydfiler eksisterer ikke.

Erfaringsdimensionens plads i kirkens liv (Temadag) 29/3 2005 (Danish/Norwegian). Soundcloud.

Er Gud og Allah den samme? (Semesterindledning) v. Kurt Christensen, 31/1 2005 Danish. Soundcloud.

Det nye paulusperspektiv/The new Perspective on Paul (Teolkursus) 11-14/1 2005 (Danish/Norwegian/English). Soundcloud.

 

2004

Det nye paulusperspektiv (Åbent forskerseminar) 3/11 2004 (Danish). Soundcloud.

Gud i cyberspace (Workshop) 20/10 2004 (Danish). Soundcloud.

Ledelse og samarbejde (Workshop) 15/9, 22/9 og 6/10 2006 (Danish). Soundcloud.

Historie og teologi i GT (Semesterforelæsning) v. Jens Bruun Kofoed, 28/9 2004 (Danish). Soundcloud.

Årsfest 2004: Vækkelse 18/9 2004 (Danish). Soundcloud.

Jesu opstandelse og den historiske virkelighed (Semesterindledning) v. Asger Chr. Højlund, 31/8 2004 (Danish). Soundcloud.

Karismatik og kirkelig undervisning (Temadag) 30/4 2004 (Danish). Soundcloud.

Gudsbilledet i fortid og nutid (Forelæsningsrække) 25/3 2004 (Danish). Soundcloud.

Er to-regimentelæren stadig aktuel (Semesterforelæsning) v. Aksel Valen-Sendstad, 23/3 2004 (Norwegian). Soundcloud.

Form og indhold i forkyndelsen (Semesterindledning) v. Leif Andersen, 2/2 2004 (Danish). Soundcloud.

Nadveren (Teolkursus) 13-16/1 2004 (Danish/Norwegian)Soundcloud.

 

2003

Teologi og naturvidenskab (Gæsteforelæsning) v. John Nørgaard Nielsen, 14/11 2003 (Danish). Soundcloud.

Den globale kristenhed – Philip Jenkins: ‘The next Christendom’ (Semesterforelæsning) v. Agne Nordlander, 28/10 2003 (Swedish). Soundcloud.

Guds Ord står fast (Kompaktkursus – 9 forelæsninger) v. Aksel Valen-Sendstad 29/9-3/10 2003 (Norwegian). Soundcloud.

Vennestævne : Menigheden – Guds nærvær på jorden 20/9 2003 (Danish). Soundcloud.

Fiktion og autoritet : om Mosebøgerne som fiktionslæsning (Semesterindledning) v. Carsten Vang, 1/9 2003 (Danish). Soundcloud.

Den missionale kirke (Semesterafslutning) v. Birger Nygaard) 2/6 2003 (Danish). Soundcloud.

Syng Herren en gammel sang (Praktisk teologisk dag om den nye salmebog) 23/5 2003 (Danish). Soundcloud.

Network – om team og nådegaver i menigheden (Workshop) v. Jarle Skullerud, 7. maj 2003 (Norwegian) – kun adgang fra MF

Smittende tro (Workshop) v. Lars Rømer Olesen (Willow Creek) 26/3 2003 (Danish). Soundcloud.

Videnskabsteoretiske grundlagsspørgsmål i filosofi, teologi og andre videnskaber (Semesterforelæsning) v. Aksel Valen-Sendstad, 25/3 2003 (Norwegian). Soundcloud.

Når evolutionslæren kører fast (Gæsteforelæsning) v. Peter Langborg Wejse, 21/3 2003 (Danish). Soundcloud.

Menighed og missionsforening (Workshop) Jens Olesen og Flemming Baatz Kristensen, 5/3 2003 (Danish). Soundcloud.

Kan lutheranere lære noget af reformerte? (Workshop) v. Henrik Nymann Eriksen, 5/2 2003 (Danish). Soundcloud.

Forelæsninger over homiletik og mødet mellem islam og den kristne tro (Teolkursus) 14-17/1 2003 (Danish/English – restricted access). Soundcloud.

 

2002

Frelse og fortabelse (Foredragsrække) 12/4, 3/5, 17/5, 6/9, 27/9, 25/10 og 15/11 2002 (Danish). Soundcloud.

Vennestævne: Fri os fra det onde (kun festtalen) 14/9 2002 (Danish). Soundcloud.

Jesu genkomst og formaningsforkyndelsen i Åbenbaringsbogen (Semesterindledning) v. Georg S. Adamsen, 2/9 2002 (Danish). Soundcloud.

Semesterafslutning: 20-året for byggeriet af MF/Tale 3/6 2002 (Danish). Soundcloud.

Bibelsk arkæologi/Biblical Archaeology (Semesterforelæsning) v. Garth Gilmour, 18-19/4 2002 (English). Soundcloud.

Mission blandt muslimer (Inspirationsforelæsning) v. Agne Nordlander 8/3 2002 (Swedish). Soundcloud.

Kristus eller forfædrene – identitet mellem mission og tradition (Semesterindledning) v. Flemming Hansen, 1/2 1002 (Danish). Soundcloud.

Ikke online/not online yet Teolkursus: Lovsang og etisk vejledning (fælles m. DBI) – kan bestilles, hvis onlineadgang ønskes (English/Danish)

 

2001

Kristologisk fokusering i den kommende vækkelse i Danmark, med inddragelse af erfaringer fra Mekane Yesus vækkelsen (Semesterindledning) v. Agne Nordlander, 30/11 2001 (Swedish) Soundcloud.

Seksualitet, identitet og kristen tro/Sexuality, Identity and Christian Faith (Konference på DBI) v. Patricia Lawrence, 21/10 2001 (English). Soundcloud.

Praktisk bibeltroskab (Vennestævne) v. Henrik Højlund, 15/9 2001 (Danish). Soundcloud.

Ledertemadag om åndskamp og udfrielse, arr. Lausannegruppen, 6/9 2001 (Danish). Soundcloud.

Jesus er Herren (Semesterindledning) v. Peter V. Legarth, 3/9 2001 (Danish). Soundcloud.

Tværkulturel mission/Verdensmission : Sprog, budskab og kultur (Kompaktkursus) v. John T. Bendor-Samuel, 24/8 2001 (Engelsk). Soundcloud.

Høring om MF’s fremtid 4/5 2001 (Danish) (Soundcloud)

Med maven som Gud. Fil.1,19 (Semesterforelæsning) v. Karl Olav Sandnes 20/4 2001 (Norwegian). Soundcloud.

At gøre godt, 1. Pet. (Seminar) v. Karl Olav Sandnes 20/4 2001 (Norwegian). Soundcloud.

Kroppens fald og nåde (Temaaften) v. Eleonora Andersen 19/3 2001 (Danish). Soundcloud.

Teologiske temaer i Ezekiels Bog Gæsteforelæsning) v. Ole Andersen 23/2 2001 (Danish). Soundcloud.

Korset i fortælling og billeder (Teolkursus) 16-19/1 2001 (Danish/English/Norwegian). Soundcloud.

 

2000

Ikke optaget Forelæsninger i det 19. og 20. århundredes teologihistorie v. Aksel Valen-Sendstad, 13-17/11 2000

Ikke optaget Semesterforelæsning v. Jarle Stormark, 6/11 2000

Ikke optaget … fri for teologernes rasen (Semesterindledning) v. Leif Andersen, 4/9 2000

Vennestævne: Festtale v. Ingolf Henoch Pedersen, 16/11 2000 (Danish)

Dom efter gerninger (Gæsteforelæsning) v. H.E. Nissen, 5/5 2000 (Danish). Soundcloud.

Spørgsmålet om evighed i mødet med en voksende historisk relativisme(Gæsteforelæsning) v. Jakob Olsen, 27/4 2000 (Danish). Soundcloud.

Ikke optaget Kristendommen ved forrige årtusindskifte (Semesterindledning) v. Kurt E. Larsen, 1/2 2000

Eskatologien i Grundtvigs salmer og prædikener (Semesterforelæsning) v. Elisabeth Glenthøj, 29/2 2000 (Danish). Soundcloud.

Teolkursus: Forelæsninger over Samtidsanalyse, Apologetik og Religionspædagogik, 18-21/1 2000 (Danish/Norwegian) Delvist på Soundcloud.

The last days of Jesus in Jerusalem (gæsteforelæsning) v. Bargil Pixner, 17/1 2000 (English). Soundcloud.