Besøg i menigheder

MF på besøg i menigheder

MF’s lærere og mange af MF’s studerende stiller sig i den udstrækning deres tid tillader det til rådighed for menigheder som forkyndere og undervisere. Det betyder, at du er velkommen til at kontakte Menighedsfakultetet for at få besøg af en prædikant til et arrangement i din menighed.

  • Ønsker du en lærer som taler? Kontakt den enkelte direkte HER
  • Ønsker du fakultetslederen eller landssekretæren som taler? Kontakt dem direkte HER

Også en række studerende stiller sig til rådighed for forkyndende møder.

  • Ønsker du en studerende som taler? Kontakt dem direkte HER

Ved faglige foredrag tager lærerne typisk et honorar, mens vi til forkyndende arrangementer typisk beder om kørselsgodtgørelse og er glade for at få en kollekt med hjem. Hvis det ønskes, fortæller vi gerne sidste nyt fra Menighedsfakultetets arbejde.

Kontakt landssekretær Nils Andersen HER, hvis du har spørgsmål til ordningen.

Besøg Menighedsfakultetet

Du er også velkommen til sammen med din menighed at aflægge MF besøg, så du kan se vore faciliteter. Vi giver gerne en rundvisning på MF samt en opdateret orientering om vores aktuelle arbejde. Kontakt landssekretær, Nils Andersen for nærmere aftale.

Velkommen til arrangementer på MF

Mange af MF’s arrangementer er åbne for alle interesserede. Det gælder fx aktuelle temadage og konferencer som fx det årlige Teolkursus i januar. Du finder en oversigt over arrangementer i vores læseplan. Du kan også tjekke vores kalender

Hold dig orienteret

  • Vil du opdateres med nyt fra MF? Så tilmeld dig MF’s elektroniske nyhedsbrev HER Det udkommer hver anden fredag