Thomas Bjerg Mikkelsen

Thomas Bjerg Mikkelsen

Privat: Født d. 11. august 1977 i Herning. Gift med Irene Søgaard Mikkelsen 1999. Far til Clara i 2016

 

Uddannelser:

Cand.mag. i dansk sprog og litteratur, Syddansk Universitet 2005

Diplomfag i ledelse og organisation/ledelse og medarbejdere, University College Lillebaelt 2008

2-årig systemisk anerkendende lederuddannelse ved Attractor (Rambøll Management Consultings afdeling for kurser, uddannelser og konsulentydelser) 2014

Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse 2017

 

Tidligere ansættelser:

Generalsekretær i Indre Mission, 2009-2015.

Forlagsleder for Forlagsgruppen Lohse 2006-2009

Forlagsredaktør ved Forlagsgruppen Lohse  2003-2006

 

Bestyrelser:

Formand for Kristelig Handicapforening 2014 – i dag

Formand for Evangelisk Alliance og den danske Lausanne-gruppe 2013 – i dag

 

Øvrige tillidsposter:

Medlem af Tænketanken for forfulgte kristne 2019 – i dag

Medlem af arbejdsgruppe om offentlighedsteologi nedsat af Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter 2018-2019

Medlem af biskoppernes fagudvalg om folkekirkens liturgi mellem frihed og orden 2016-2017

Medlem af planlægningskomiteen for Areopagos’ Vinterseminar 2016 – 2019

Medlem af Nordisk Indre Missions Råd, 2006-2009

Næstformand for menighedsrådet ved Kristkirken i Kolding fra 2004-2008