Gå til indhold

Copyright – hvad du må og ikke må

  • Forfatteren har stadig fuld ophavsret til opgaven, selv om den ligger online. Du må citere eller gengive mindre dele af opgaven, men det skal ske med tydelig kildeangivelse – også når det drejer sig om en af dine egne opgaver.
  • Ved kildeangivelsen skal du angive forfatternavn, årstal, opgavens titel, internetadressen (http://…) og den dato, du downloadede opgaven.
  • Du må ikke gengive længere afsnit fra en opgave uden først at indhente forfatterens tilladelse. Også det skal ske med fuld kildeangivelse.