Akademi for Praktisk Teologi

Akademi for praktisk teologi

 

Gode praktikkere

Praktisk teologi har fra begyndelsen været en bærende vision for MF. Vi har nu opgraderet denne satsning ved at oprette Akademi for praktisk teologi. Deltagerne kommer rundt i de vigtigste praktisk-teologiske fag og får dermed knyttet teologi, trosliv, menneskeliv og menighedsliv sammen. Første undervisning begyndte i efteråret 2019.

 

MF’s lærere underviser

Ansvarlig leder for akademiet er professor Kurt E Larsen. Undervisere på de enkelte moduler er primært MF’s lærere, hvor vi trækker på deres faglighed og praktiske og pastorale viden samt styrker relationen mellem lærere og studerende.
Til nogle moduler vil der blive tilknyttet eksterne undervisere med særlige faglige kompetencer og særlige praktiske erfaringer. Desuden vil der være besøg i kirker, kirkelige foreninger, institutioner og hos enkeltpersoner.

Foråret 2024

Forårsmodul 2024

På forårets modul underviser Oline B. Kobbersmed om emnet Diakoni – kirke med hjerte og hænder. Tilmeldingsfrist er d. 21. januar. Se kursusbeskrivelse, tidspunkter, praktiske oplysninger samt information om tilmelding HER

Pris

Bachelorstuderende ved FIUC-Aarhus og øvrige studerende kan deltage gratis, men der kan forekomme udgifter til materialer, ekskursioner mv. Alle andre vil kunne deltage mod en brugerbetaling på 500 kr. per halvårsmodul.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig Akademi for Praktisk Teologi HER (Tilmeldingsfrist: 21. januar)

Åbent for alle interesserede

Akademiet retter sig primært mod FIUC-Aarhus’ bachelorstuderende, men modulerne kan også følges af andre (teologistuderende ved Aarhus Universitet, 3K-studerende, medarbejdere i kirkelige organisationer med flere).